Ettevõtete suurenev netolaenamine on seotud mahukate otseinvesteeringutega

Postitatud:

13.10.2021

 

2021. aasta III kvartali finantskontode statistika avaldab Eesti Pank 17. jaanuar 2022 kell 8.    
Vt ka statistika avaldamiskalendrit

Taustinfo

Statistikateates kirjeldatakse finantskontode olulisemaid näitajaid. Üksikasjalikum teave kogumajanduse kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel finantskontode statistika rubriigis.

Statistikateade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse neist eraldi.

Lisateave:
Piret Anton
statistikaosakond
6 680 893
[email protected]