Ettevõtted on valmis täielikuks SEPAle üleminekuks

Postitatud:

10.12.2015

Täna Eesti Pangas toimunud maksekeskkonna foorumil kinnitasid pangad, et massmakseid edastavad ettevõtted on suures mahus süsteemide uuendamise lõpetanud ning ühtse euromaksete piirkonna (SEPA – Single Euro Payment Area) tingimused hakkavad täies ulatuses kehtima 1. veebruaril 2016.

 „Praeguseks on enamik ettevõtteid, kes massmakseid kasutavad, uue formaadi kasutusele võtnud või töid lõpetamas. Seega saame kinnitada, et Eesti läheb täielikult SEPAle üle sujuvalt. Eraisikute jaoks see täiendavaid muudatusi kaasa ei too. Arvestada tuleb, et alates järgmise aasta veebruarist saab pangaülekandeid tehes kasutada ainult rahvusvahelist ehk IBAN kontonumbrit. Kuid see on enamikes pankades juba praegu pigem reegel olnud ja inimesed saanud selle muudatusega harjuda,“ rääkis Eesti Panga asepresident Madis Müller.

Massmakseid edastatavatel ettevõtetel on olnud kaks aastat aega uus maksete formaat kasutusele võtta. Selle aja jooksul oli pankadel kohustus pakkuda andmete konverteerimise teenust, mis võib järgmise aasta veebruarist muutuda aga pankade täiendavaks teenuseks.

SEPAle ülemineku esialgne tähtaeg, mis tähendas ettevõtete valmisolekut kasutada massmakseid tehes ainult uut formaati, oli selle aasta veebruaris. Selleks ajaks oli aga vaid 53% massmakseid tegevatest ettevõtetest vajalikud muudatused ellu viinud. Seetõttu otsustasid keskpank, pangaliit, rahandusministeerium ja turuosalised tähtaega pikendada aasta võrra 1. veebruarini 2016.

Maksekeskkonna foorumil räägiti lisaks Euroopa aktuaalsetest arveldusteemadest ning arveldusvaldkonna Euroopa Liidu ja riigisisese õigusloome hetkeseisust.

Taustinfo

Massmaksete uue formaadi kasutuselevõtt puudutas eelkõige suuremaid ettevõtteid, kes edastavad panka massmakseid. Need ettevõtted pidid oma infosüsteemid viima vastavusse uue standardiga (ISO 20022 XML). Eestis tegutsevatest pankadest pakub massmaksete teenust kümme panka.

Eraisikute jaoks tegid pangad vajalikud muudatused ise ära ja riigisisene kontonumber muutus automaatselt rahvusvaheliseks kontonumbriks (IBAN – International Bank Account Number). Kui üleminekuperiood 1. veebruaril 2016 lõppeb, siis peavad eraisikud hakkama kasutama ainult rahvusvahelist kontonumbrit.


Eesti maksekeskkonna foorum loodi 2012. aasta aprillis Eesti Panga, pangaliidu ja rahandusministeeriumi koostööna, millest võtavad osa ka pangad ja teised turuosalised. Foorumit juhib Eesti Pank. Üksikasjalikumat teavet foorumi, seal käsitletavate teemade ja osalejate kohta saab aadressilt www.pangaliit.ee/maksefoorum.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]
https://twitter.com/EestiPank