Europangatähtede võltsingute arv oli 2018. aasta teisel poolel jätkuvalt väike ja vähenes veelgi

Postitatud:

25.01.2019

Eestis avastati 2018. aasta teisel poolel 248 võltsitud europangatähte, mida on 911 kupüüri vähem kui 2018. aasta esimesel poolel. Võltsitud euromünte avastati 26 korral.

Kõige rohkem avastati mullu Eestis 50euroste pangatähtede võltsinguid – 123 võltsingut. Võttes arvesse ringluses olevate europangatähtede hulka, on võltsingute arv väike nii Eestis kui ka euroalas. Täpsem ülevaade Eestis levitatud võltsitud eurodest on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kodulehel.

Eesti Pank juhib tähelepanu, et ehtsat pangatähte on võimalik igal inimesel ära tunda, kui kasutada lihtsaid võtteid pangatähe turvaelementide tuvastamiseks. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada ning kahtluse korral võrrelda mõne ehtsa pangatähega. Pangatähe turvaelemente ja nende tuvastamise viise on  kirjeldatud uute pangatähtede veebilehel. Võltsingukahtlusega pangatähe või mündiga tuleb pöörduda politseisse, kes määrab kahtlasele rahale ekspertiisi.


Euroopa Keskpanga pressiteade
Europangatähtede võltsingute arv oli 2018. aasta teisel poolel jätkuvalt väike ja vähenes veelgi

  • 2018. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest 262 000 võltsitud europangatähte.
  • Rohkem kui 80% võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Kõigi europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.

2018. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest ligikaudu 262 000 võltsitud europangatähte. Ringlusest kõrvaldatud pangatähtede arv vähenes 2018. aasta esimese poolega võrreldes 13,0% ning oli 27,8% väiksem kui 2017. aasta teisel poolel. Võrreldes ringluses olevate ehtsate europangatähtedega, mille arv on nende kasutuselevõtust alates pidevalt suurenenud kiiremas tempos kui SKP kasv, on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike. Seega on äärmiselt ebatõenäoline saada juhuslikult enda valdusse võltsitud pangatäht. 2018. aastal kasvas ringluses olevate europangatähtede arv ligikaudu 4,0% ja väärtus umbes 3,7%. Praegu on ringluses rohkem kui 22 miljardit europangatähte koguväärtusega üle 1,2 triljoni euro.

Allolevas tabelis esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta:

Ajavahemik

 

2015/II

2016/I

2016/II

2017/I

2017/II

2018/I

2018/II

Võltsingute arv

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

Jaotus nimiväärtuse järgi:

Nimiväärtus

 

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Protsent koguarvust

1,6%

2,6%

22,7%

61,8%

9,0%

0,9%

1,4%

2018. aasta teisel poolel:

  • võltsiti endiselt kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid üle 80% kõigist võltsitud pangatähtedest;
  • avastati suurem osa (96,7%) võltsingutest euroala riikides. Ülejäänud võltsingud leiti euroalavälistes ELi liikmesriikides (2,2%) ning muudes maailma piirkondades (1,1%).

Pangatähtede ehtsust tuleks kontrollida

Juba alates esimese seeria europangatähtede kasutuselevõtust on eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 19 riigi keskpangad soovitanud üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Pangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehe rubriigis „The €uro” ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma jae- või kommertspangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteem pakub mitmesugust teavet, et aidata võltsitud pangatähti ära tunda ning sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähtede kasutuselevõtt muudab pangatähed veelgi turvalisemaks ja aitab säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

17. septembril 2018 avalikustati uue 100-eurose ja 200-eurose pangatähe kujundus. Nende pangatähtede turvaelemente on veelgi tõhustatud. Uued 100- ja 200-eurosed pangatähed on europangatähtede teise seeria viimased kaks nimiväärtust ning need lastakse ringlusse 28. mail 2019. Eurosüsteem viib läbi teabekampaania, et tutvustada üldsusele ja sularahakäitlejatele uusi pangatähti, millel on ka mitu uut turvaelementi. Samuti pakub eurosüsteem tootjatele ja tarnijatele edaspidigi tuge sularahakäitluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamisel uute pangatähtede kasutuselevõtuks.

Meediakanalite küsimustele vastab Esther Tejedor (tel: +49 69 1344 95596).