Jooksevkonto oli märtsis puudujäägis

Postitatud:

14.05.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2015. aasta märtsis 62 miljonit eurot. Nii kaupade kui ka teenuste eksport eelmise aasta märtsiga võrreldes kasvasid. Ka kaupade import suurenes, ent teenuste import oli väiksem kui aasta tagasi. Tuludes andsid tooni välisinvesteeringute tuludelt saadud ja makstud dividendid.

Jooksev- ja kapitalikonto oli märtsis samuti negatiivne. See tähendab, et Eesti majandus oli muu maailma suhtes netolaenuvõtja ehk riigi majandussektorid kaasasid välismaalt rohkem vahendeid kui sinna paigutasid.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Alates 2015. aasta jaanuari andmete avaldamisest lisab Eesti Pank kiirhinnangu juurde ka lühikommentaari. 2015. aasta esimese kvartali statistika koos kommentaariga avaldame 9. juunil.


1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemas olevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu „kiirhinnanguks“. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse.

Vaata täpsemalt ka maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid.

Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]