Jooksevkonto ülejäägi suurenemist toetasid ühekordsed tegurid

Postitatud:

08.09.2015

Maksebilansi jooksevkonto ülejääk suurenes selle aasta teises kvartalis 6%ni kvartali SKP suhtes. Suure muutuse taga on ettevõtte tulumaks, mis on arvestatud erakordselt suurtelt dividendidelt. Välissektori statistikas käsitletakse erakordselt suuri dividende äriühingu kapitali vähendamisena: jooksevkonto arvestust ei mõjuta seetõttu mitte dividendide suurus, vaid nendelt arvestatud tulumaks. Tehnilises vaates otseinvesteerimistulude väljavool vähenes, mistõttu jooksevkonto ülejääk omakorda suurenes.

Lisaks ettevõtte tulumaksu laekumisele panustasid jooksevkonto ülejäägi suurenemisse ka investeerimistulude väljavoolu vähenemine, mis väljendab kasumlikkuse kahanemist väliskapitalile tuginevates ettevõtetes, ning kaupade ja teenuste konto ülejäägi suurenemine. Kaupade ja teenuste konto ülejääk ei suurenenud paraku mitte eksportiva sektori kasvuvõimekuse paranemise, vaid kaupade sisseveo vähenemise tõttu. See kajastab väikest investeerimisaktiivsust, mis võib pärssida lähiaja majanduskasvu.

Jooksevkonto ülejäägi puhul on ootuspärane, et välisnõuded kasvavad kiiremini kui kohustused. See suundumus jätkus ka selle aasta teises kvartalis: Eesti rahvusvaheline netoinvesteerimispositsioon ehk nõuete ja kohuste vahe oli juuni kõpuks kahanenud –38%ni SKP suhtes. Eesti väliskohtused ei ole viimase 15 aasta jooksul netoarvestuses nii väikesed olnud.


Taustinfo

Eesti Panga koostatav välissektori statistika hõlmab maksebilanssi, välisvõla arvestust, rahvusvahelist investeerimispositsiooni ja rahvusvaheliste reservide ülevaadet. Selle kohta avaldab Eesti Pank majanduspoliitilise kommentaari ja kaks statistikaülevaadet:

  1. maksebilansistatistika kommentaar, mis keskendub maksebilansi jooksev- ja kapitalikonto muutuste selgitamisele;
  2. statistika pressiteade, mis käsitleb maksebilansi finantskontot, rahvusvahelist investeerimispositsiooni ja välisvõlga ehk välisfinantseerimist

Kolmanda kvartali maksebilansi ja välisvõla statistika koos kommentaaridega avaldab Eesti Pank 9. detsembril.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]
https://twitter.com/EestiPank