Keskpank toetab riigi finantsseisu erakorraliselt suure osaga kasumist

Postitatud:

07.04.2020

Eesti Panga nõukogu otsustas teisipäevasel istungil eraldada eelmise aasta kasumist riigieelarvesse 18,9 miljonit eurot. See on kolmveerand keskpanga mullusest jaotamata kasumist ehk maksimum, mida Eesti Pank saab seaduse järgi riigile eraldada.

„Praeguse kriisi ulatus on erakordne, taolist probleemipundart pole Eesti riigis olnud viimased 25 aastat. Sel keerulisel ajal toetas keskpanga nõukogu Eesti Panga presidendi Madis Mülleri ettepanekut anda riigile võimalikult suur osa keskpanga kasumist,“ ütles keskpanga nõukogu esimees Mart Laar.

“Koroonakriis toob endaga kaasa täiendavaid finantsriske ka keskpangale, kuid riigieelarve halvenemine on olnud palju sügavam ja vahetum. Seetõttu peame õigeks anda Eesti Panga poolt panuse riigi rahalise seisu tugevdamiseks ja jagame tavalisest suurema osa kasumist riigiga,” ütles Eesti Panga president Madis Müller.

Tavaliselt eraldab keskpank veerandi mullusest kasumist riigile ja kolmveerandiga suurendab oma kapitalipuhvreid. Eesti Pank soovib kasvatada oma kapitalipuhvreid nii, et need jõuaksid suhteliselt samale tasemele kui euroala keskpankade keskmine. 2019. aasta lõpu seisuga tähendab see vajadust tõsta kapitali taset umbes 590 miljonilt eurolt 1,8 miljardile eurole. Praeguse seisuga tohib keskpank seaduse järgi anda riigile oma kasumist maksimaalselt kolmveerandi.

Alates 1992. aastast on Eesti Pank eraldanud oma kasumist riigieelarvesse 172,2 miljonit eurot.

Viimati eraldas keskpank riigieelarvesse rohkem kui veerandi kasumist 2009. aastal – siis oli Eesti Panga kasum ligi 80 miljonit eurot, millest riigile eraldati 45 miljonit. Tollase erakorraliselt suure kasumijaotuse mõte oli toetada riigi finantsseisu ja Eesti liitumist euroalaga. Tegemist oli suurima osaga keskpanga kasumist, mida eelarvereeglite järgi oli võimalik riigi eelarvetasakaalu hinnangutes arvestada. Piisavalt väike eelarvepuudujääk on üks viiest kriteeriumist, mille Euroopa Liidu riik peab euroalaga liitumiseks täitma.

Keskpanga nõukogu korralist istungit peeti teisipäeval videosilla kaudu. Nõukogu järgmine korraline istung toimub 26. mail.


Lisateave:
Viljar Rääsk
Kommunikatsioonijuht
Eesti Pank
6680 745, 5275 055
[email protected]
Meediapäringud: [email protected]