Laenunõudlus püsis oktoobris suur

Postitatud:

23.11.2017

  • Eluasemelaenuportfelli kasv kiirenes veelgi
  • Ettevõtete laenunõudlus püsis samal tasemel nagu eelmistes kuudes
  • Hoiused kasvasid oktoobris aasta võrdluses 11%

Eluasemelaenuportfelli kasv kiirenes ka oktoobris, aasta võrdluses 6,7%ni. Majapidamiste laenunõudlus on sissetulekute kasvu ja kõrgema kindlustunde toel suur. Eluasemeturg püsis aktiivne ja hindade kasv jätkus. Uusi eluasemelaene anti 112 miljoni euro väärtuses ehk 18% rohkem kui samal ajal aasta tagasi. Viimastel kuudel on uusi laenulepinguid sõlmitud ühtlases tempos ja ka lepingute keskmine väärtus on püsinud sama. Uusi autoliisingulepinguid sõlmitakse endiselt palju ja portfell suurenes aastataguse näitajaga võrreldes 15%.

Ettevõtete laenunõudlus püsis eelmiste kuude omaga sarnane. Uusi pikaajalisi laene anti 229 miljoni euro väärtuses. Suurim osa, peaaegu 40% uutest pikaajalisest laenudest läks kinnisvara- ja ehitusettevõtetele ning pisut üle 10% said kaubandus- ja tööstusettevõtted. Eesti ettevõtete Eestis tegutsevatest pankadest võetud laenude portfelli aastakasv on aga alates augustist aeglustunud, kuna üks pank suunas osa oma laenudest välismaise emapanga portfelli. Selleta oleks ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli aastakasv ulatunud viimasel kolmel kuul keskmiselt 6%ni.

Uute laenude keskmised intressimäärad on püsinud viimastel kuudel pigem stabiilsed. Ettevõtete uute pikaajaliste laenude intressimäärad on viimasel kahel aastal olnud keskmiselt 2,4% ning keskmine laenuintressimäär on jäänud viimastel kuudel sellest pisut madalamaks. Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär tõusis aasta esimesel poolel pisut ja on viimastel kuudel jäänud püsima varasemale tasemele. Oktoobris kujunes uute eluasemelaenude keskmiseks intressimääraks samuti 2,4%.

Ettevõtete ja majapidamiste hoiused kasvasid sarnaselt eelmiste kuudega ka oktoobris kiiresti, aasta võrdluses 11%. Majapidamiste hoiuste kasvu kujundab sissetulekute kiire kasv. Majapidamiste hoiused suurenesid oktoobris 9% ehk 6,6 miljardi euroni ning nende kasv on viimastel kuudel kiirenenud. Ettevõtete hoiuste kasv on viimastel kuudel aeglustunud, kuid on endiselt väga kiire, aasta võrdluses 12%. Majanduskasvu kiirenemine ja müügitulu kasv toetavad likviidsete varade suurenemist, kuid samal ajal on suurenenud  ka ettevõtete põhivarainvesteeringud ja see võib ettevõtete likviidsete varade kasvu aeglustada.

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender

Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas.


Lisateave:
Hanna Jürgenson
Avalike suhete allosakond
Tel: 6 680 959, 5 69 209 30
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]