Oktoobri jooksevkonto ülejääk oli samas suurusjärgus kui aasta tagasi

Postitatud:

14.12.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta oktoobris 37 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk jäi ligikaudu aastatagusele tasemele ja ulatus 67 miljoni euroni. Kaubaeksport kasvas aeglasemalt kui kaubaimport (vastavalt 2% ja 4%) ning see suurendas kaupade konto puudujäägi 92 miljoni euroni. Teenuste konto ülejääk suurenes 160 miljoni euroni, mida on 23 miljoni euro võrra rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Teenuste eksport kasvas 5% tänu reisiteenuste ja muude teenuste kasvule, teenuste import jäi aga aastatagusele tasemele. Esmase ja teisese tulu konto netoväljavool oli kokku 30 miljonit eurot, mida on 7 miljoni võrra vähem kui aasta tagasi. 

Jooksev- ja kapitalikonto summa oli oktoobris 56 miljonit eurot. See tähendab, et Eesti majandus oli muu maailma suhtes netolaenuandja ehk riigi majandussektorid paigutasid välismaale rohkem vahendeid, kui sealt kaasasid. 

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2016. aasta  neljanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 9. märtsil 2017.

Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.


1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse. Vaata maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid täpsemalt siit.

Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]