Põhja- ja Baltimaad kaasavad Rahvusvahelise Valuutafondi, et analüüsida piiriüleseid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske meie regioonis

Postitatud:

21.01.2021

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) Põhja- ja Baltimaade valimisringkonna kaheksa riiki on teinud algatuse kaasata IMF rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude ja haavatavuste piirkondliku analüüsi läbiviimisesse.

Põhja- ja Baltimaad on vabatahtlikult palunud IMFil analüüsida kõige asjakohasemaid rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske ja haavatavusi kogu piirkonnas, pidades silmas regiooni riikide finantssüsteemide omavahelist seotust ning eeskätt arvukaid piiriüleseid pangavõrke ja suhteid. IMFi kui usaldusväärse ja sõltumatu nõustaja vaatenurk rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemisel annab võimaluse analüüsida riske kogu piirkonnas, hinnata asjakohased edusamme nende riskide maandamiseks ja anda soovitusi tulevikuks.

IMF alustab seda tööd 2021. aasta jaanuaris ja peaks tulemustest teatama 2022. aasta keskel. Analüüsi kaasatud kaheksa riiki on Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi.


Lisateave:
Viljar Rääsk
Eesti Pank
668 0745, 527 5055
[email protected]
Meediapäringud: [email protected]