Sularahakulusid arvestamata kasvab keskpanga eelarve 4,6 protsenti

Postitatud:

29.12.2017

Eesti Panga 2018. aasta eelarve maht on 21,5 miljonit eurot. Kui jätta kõrvale kulutused sularahale, mis on aastati väga erinevad, kasvab keskpanga eelarve 2017. aastaga võrreldes 0,9 miljoni euro võrra ehk 4,6 protsenti.

Koos sularahakuludega on keskpanga eelarve järgmisel aastal tänavusega võrreldes ligi 1,2 miljoni euro võrra ehk 5,1 protsenti väiksem. Järgmisel aastal vähenevad kulutused sularahale, kuna riigi juubeliks valmistas keskpank mitu kullast ja hõbedast meenemünti juba sel aastal.

Keskpanga 2018. aasta eelarve märksõnad on uue statistikaandmete kogumise portaali käikulaskmine ning küber- ja füüsilise turbe tagamine. Täiendavalt suurendab kulutusi infotehnoloogiale ka eelmisel aastal Eestis kasutuselevõetud euroala keskpankade väärtpaberiarvelduste ühisplatvorm TARGET2-Securities (T2S). Nii kasvavad infotehnoloogia teenuste kulud enam kui 0,5 miljoni euro võrra ning põhivarasse investeerib keskpank järgmisel aastal kokku 1,5 miljonit eurot.

Eesti Panga prognoosi kohaselt on keskpanga järgmise aasta tulud 33,3 miljonit eurot, millest valdava osa moodustavad euroala keskpankade ühtse rahapoliitikaga seotud tulud. Lisaks plaanib Eesti Pank teenida tulu välisreservide haldusest ja muudest tegevustest. Keskpanga oodatav kasum on 2018. aastal 11,8 miljonit eurot.

Joonis. Eesti Panga 2004.–2018. aasta eelarved ja kulud võrdluses SKPga. Tulpades näitavad aastad 2017–2018 planeeritud eelarvekulusid ning varasemad aastad tegelikku kulu.

Eesti Pank plaanib järgmisel aastal täita 234,2 töökohta ning palgafond kasvab 2,9 protsenti 10,2 miljoni euroni. See võimaldab hoida Eesti Panga töötajate palgataset ligikaudu sarnasena Tallinna finantssektoriga, millega keskpank tööturul peamiselt konkureerib.


Taust

Eesti Panga ülesanne on tagada koos teiste euroala keskpankadega hinnastabiilsus euroalal. Oma põhiülesande täitmiseks peab Eesti Pank olema sõltumatu ja seetõttu pole keskpank seotud riigieelarvega.

Eesti Panga eesmärk on pakkuda ühiskonnale keskpanga osutatavaid teenuseid võimalikult kvaliteetselt ja tõhusalt. Keskpank peab muu hulgas tähtsaks, et ülesannete sama mahu juures ei suureneks kulutuste suhe sisemajanduse koguprodukti (SKP). Kuna sularahakulud on aastati väga erinevad, on need võrdlusest välja jäetud. Kui keskpanga 2017. aasta eelarve maht moodustas oodatavast SKPst 0,081 protsenti, siis 2018. aastal on keskpanga osa oodatavast SKPst 0,078%.

Eesti Panga 2017. aasta tegevustulem avalikustatakse keskpanga aastaaruandes 2018. aasta esimesel poolel. Varasemate aastate aruanded on kättesaadavad panga veebilehel: http://www.eestipank.ee/publikatsioonid/aastaaruanne

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]