Pressiteated

25.01.2024
Eesti Pank ja statistikaamet alustavad neljanda leibkondade finantskäitumise uuringuga
1. veebruarist 30. juunini 2024 viivad Eesti Pank ja statistikaamet läbi uuringu, millega kogutakse...
24.01.2024
Bronšteini-nimelise teaduspreemia pälvis tänavu varalise ebavõrdsuse artikliseeria
Eesti Panga majandusuurijad Merike Kukk, Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm pälvisid tänavuse Eesti...
26.05.2023
Uuring: Eesti perede jõukus on kümne aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud
Tairi Rõõm, Jaanika Meriküll Eesti Panga ökonomistid Eelmise finantskriisi ja pandeemiakriisi...
26.05.2023
STATISTIKATEADE. Järjest enam leibkondi omab lisaks hoiustele ka muid finantsvarasid
Eesti leibkondade varade ja kohustuste andmestik põhineb leibkondade finantskäitumise ja...
18.01.2021
Eesti Pank jätkab leibkondade finantskäitumise uuringuga
18. jaanuarist 31. augustini 2021 jätkub eelmisel aastal katkenud Eesti Panga ja statistikaameti...
09.12.2020
Sularahakasutus euroalal endiselt sage, pandeemia suurendas kontaktivabu makseid
Euroala tarbijate makseharjumuste uuring* näitab, et kuigi sularaha on euroalal kõige levinum...
02.03.2020
Eesti Pank uurib taas leibkondade finantskäitumist
2. märtsist 30. juunini viivad Eesti Pank ja statistikaamet läbi uuringu, millega kogutakse infot...
12.12.2019
Sularahas saab sissetulekut umbes 5% eestlastest
Valdav osa elanikkonnast teeb oma igapäevaoste sagedamini pangakaardiga kui sularahas. Kui 92%...
01.10.2019
Eesti leibkonna olulisim vara on kodu
Taustinfo Eesti leibkondade varade ja kohustuste andmestik põhineb leibkondade...
09.01.2018
Eesti Pank kutsub kuulama loengut Eesti elanike finantskäitumisest
Eesti Panga muuseumis toimub neljapäeval, 11.jaanuaril kell 17 avalik loeng, kus Swedbanki...
06.03.2017
Eesti Pank korraldab koostöös statistikaametiga Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu
6. märtsist 30. juunini viivad Eesti Pank ja statistikaamet läbi uuringu, millega kogutakse infot...
16.11.2016
Uuring: Eesti perede majanduslik toimetulek ja igakuine säästmisvõime on paranenud
Kolmveerand peredest suudab vajadusel säästa ja sääste omavate majapidamiste arv on...

Sisuleht

08.05.2020
Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring
1. veebruaril 2024 algab Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu neljas...
13.09.2019
Tule rahatarkuse perepäevale!
28. septembril kell 12–16 toimub Eesti Panga muuseumis rahatarkuse perepäev. Tule küsi,...

Blogipostitused

05.03.2024
Majapidamised võtavad tarbimislaenu majanduslanguse kiuste
Praeguse vinduva majanduslanguse ajal on majapidamiste laenunõudlus üldiselt kahanenud, sest...
28.08.2023
Teisest pensionisambast lahkusid eelkõige väheste säästudega leibkonnad
Eesti Panga ökonomistid Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm kirjutavad oma blogiartiklis, milline oli...
22.06.2023
Jaanika Meriküll: kui haavatavad on olnud leibkonnad intressimäärade tõusu suhtes?
2021. aastal euroalal läbi viidud finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu andmed võimaldavad...
15.12.2020
Kas ja kuidas on muutnud koroonakriis Eesti inimeste säästmist?
Võrreldes eelmiste aastatega on praegu mõnevõrra vähem peresid, kellel jääb pärast esmatarvilike...
08.07.2020
Vabatahtlik pensioniks säästmine kolmandasse sambasse on väljakutse inimloomusele
USA psühholoogi Walter Mischeli läbi viidud katsed lastega[1],[2] näitasid, et vähem kui kolmandik...
16.10.2019
Tairi Rõõm: Eesti perede kalleim vara on kodu
Euroala riikides korraldatud uuringust selgus, et nii nagu euroalal valdavalt, on ka Eestis inimeste...
02.10.2019
Jaanika Meriküll: teise sambaga liitunutel on kogunenud märksa rohkem vara kui mitteliitunutel
Kas teise pensionisambasse investeerinud inimesed säästavad pensionieaks üleüldiselt rohkem kui...
01.03.2019
Rasmus Kattai: eestlane ei ole kriisiks valmis
Erakordselt hea seis majanduses on juba aastaid mühinal kasvatanud eestlaste poolt pangas hoitava...
27.04.2018
Majapidamised on õppinud rohkem säästma
Viimastel aastatel on eestlased säästnud varasemast suurema osa oma tuludest ja majapidamiste...
24.03.2016
Mida teame Eesti leibkondade rikkusest?
Eesti leibkondade rikkusest rääkides on meil kasutada euroala leibkondade finantskäitumise ja...

Publikatsioonid

01.12.2023
7/2023 Merike Kukk, Jan Toczynski, Christoph Basten. Inflatsioonist täpsemalt: kuidas isiklik kokkupuude inflatsiooniga kujundab kodumajapidamiste finantsvalikuid
27.07.2023
5/2023 Eva Branten. Sissetulekuootused, suhtumine finantsriski ja majapidamiste laenuvõtuotsused
26.05.2023
1/2023 Eesti leibkondade varad ja kohustused: 2021. aasta uuringu tulemused
29.12.2020
8/2020 Tairi Rõõm ja Orsolya Soosaar. Pensionivara sooline lõhe Euroopas: kahekümne riigi andmetel põhinev analüüs
06.04.2020
1/2020 Merike Kukk, W. Fred van Raaij. Perekondade ühised ja isiklikud säästud: mida pangakontod näitavad
01.10.2019
1/2019 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring: 2017. aasta küsitluse tulemused
29.03.2017
4/2017 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Eesti leibkondade finantsriskid: mikroandmetel põhineva tugevusanalüüsi mudeli tulemused
18.11.2016
9/2016 Merike Kukk. Mis käivitab laenuvõlgnevuse tekkimise? Tulemused paneelandmetest
23.11.2015
5/2015 Merike Kukk, Karsten Staehr. Ettevõtete ja majapidamiste säästmise makroökonoomilised tegurid. Tulemused Kesk- ja Ida-Euroopast

Kalender

29.05.2024
RAHATARKUSE VEDUR. Rahatarkuse edendajate tunnustamine Rahatarkuse Vedur auhindadega
26.05.2023
UURINGU TUTVUSTUS. Eesti leibkondade varad ja kohustused ning finantskäitumine
29.09.2022
AVATUD SEMINAR. Milline on laenukohustusega perede finantsvarade seis Soomes?