Publikatsioonid

05.01.2018
12/2017 Liina Malk et al. Kuidas ettevõtted kohanevad miinimumpalga tõusuga? – Uuringutulemused Kesk- ja Ida-Euroopast
18.12.2014
8/2014 Liina Malk. Reservatsioonipalka mõjutavad tegurid: empiiriline analüüs Eesti näitel
03.06.2013
4/2013 Liina Malk. Töölepingu seaduse reform ja selle mõju tööjõu mobiilsusele