Pressiteated

26.01.2024
Eesti Pank muudab pankade jaoks reegleid uute eluasemelaenude väljastamisel
Aprillis muudab Eesti Pank nõudeid selle kohta, kuidas peab kommertspank arvutama maksimaalset...
29.11.2022
Eesti Pank nõuab kiire laenukasvu tõttu pankadelt suurema kapitalipuhvri hoidmist
Eesti Pank tõstab pankadele kehtestatud vastutsüklilise kapitalipuhvri määra 1 protsendi pealt 1,5...
20.11.2020
Eesti Pank täiendas pankade süsteemselt oluliseks määramise põhimõtteid
Eesti Pank määrab igal aastal makrofinantsjärelevalve raames kindlaks, millised on Eesti...
25.03.2020
Eesti Pank langetab pankade kapitalinõudeid 110 miljoni euro võrra
Eesti Pank viib kommertspankadele kehtiva süsteemse riski puhvri 1% tasemelt 0%ni. Selle sammuga...
01.11.2017
Pankade tulumaksustamise erikord võib ohustada finantsstabiilsust
Finantsstabiilsuse riskid on kokkuvõttes väikesed. Riske maandavad majanduskasvuga kaasnev tulude...
25.08.2016
Nordea ja DNB ühine uus pank võib tugevdada konkurentsi Eesti jaepanganduses
Uus loodav pank kasvataks Eesti pangandussektori varade mahtu ligi 40% Uus loodav pank oleks...
30.07.2015
Eesti Pank täpsustas makrofinantsjärelevalve teostamise põhimõtteid
19. mail 2014 jõustusid Eesti Panga seaduse muudatused, millega sai Eesti Pank senisest selgema...
19.03.2015
Eesti Panga kehtestatud nõuded eluasemelaenude väljastamisel
19.03.2015 toimus Eesti Panga muuseumis avalik loeng, kus keskpanga finantsstabiilsuse osakonna...
18.03.2015
Eesti Pangas toimub loeng eluasemelaenude andmise nõuete kohta
Neljapäeval kell 15 toimub Eesti Panga muuseumis avalik loeng, kus keskpanga finantsstabiilsuse...
04.03.2015
Eesti Pank kehtestas eluasemelaenude andmise kolm nõuet
Sellest nädalast hakkasid kommertspankadele kehtima eluasemelaenude andmisel kolm nõuet. Eesti Panga...

Sisuleht

30.03.2021
Vastutsükliline kapitalipuhver
Vastutsüklilise kapitalipuhvri eesmärk on kaitsta pangandussüsteemi kahju eest, mis võib tekkida...
28.12.2020
Makrofinantsjärelevalve instrumendid
Eesti Panga kasutada olevad makrofinantsjärelevalve vahendid jagunevad kolmeks. Nn...
20.11.2020
Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver
Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri eesmärk on suurendada süsteemselt oluliste turuosaliste...
28.04.2020
Süsteemse riski puhver
Süsteemse riski puhvri eesmärk on ennetada ja maandada süsteemseid riske, mis võivad avaldada tõsist...
10.09.2019
Hüpoteeklaenude riskikaalu alampiir
Sisereitingute meetodit (Internal Ratings Based (IRB) approach) kasutavad pangad kohustuvad...
03.12.2018
Makrofinantsjärelevalve
Makrofinantsjärelevalve hõlmab süsteemsete riskide määratlemist ja hindamist ning finantsstabiilsust...
02.01.2015
Eluasemelaenude väljastamise nõuded
Eluasemelaenude väljastamist reguleerivate nõuete eesmärk on suurendada laenusaajate ja -andjate...

Blogipostitused

09.05.2018
Miks peavad suured pangad koguma rohkem puhvreid?
Eestis tegutseb neli süsteemselt olulist panka: Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank ja LHV Pank. Need...
16.06.2017
Kinnisvaraga seotud riskide tõttu said eelmisel aastal hoiatuse kaheksa Euroopa Liidu riiki
Timo Kosenko Eesti Panga ökonomist Euroopa...
23.05.2017
Eesti Panga eluasemelaenunõuded aitavad vähendada laenubuumi ohtu
Eluasemelaenunõuete kehtestamisele järgnenud kahe aasta jooksul ei ole pankade laenutingimused...

Publikatsioonid

21.12.2015
7/2015 Manuel Buchholz. Kui tõhus on makrofinantsjärelevalve poliitika majanduslanguste ajal? Pankade finantsvõimenduse piirmäära mõju analüüs