Pressiteated

07.03.2024
Ettevõtetele teevad muret kõrged laenuintressimäärad
Ettevõtete hinnang laenukeskkonnale on kesine, kuna intressimäärad on tõusnud ja majanduse olukord...
29.01.2024
Pankade kasumlikkus tipnes eelmise aasta teises pooles
Eestis tegutsevad pangad olid 2023. aasta neljandas kvartalis ja aasta kokkuvõttes väga...
25.10.2023
Pankade suur kasumlikkus hakkab ettevaates vähenema
Eestis tegutsevad pangad olid 2023. aasta kolmandas kvartalis väga kasumlikud: nad teenisid kasumit...
26.07.2023
Ettevõtete laenuvõtmine suurenes veidi kevadel ja suve alguses
Ettevõtete laenuvõtmine elavnes teises kvartalis mõnevõrra. Uusi pikaajalisi laene väljastati...
27.04.2023
Intressitõusude tagajärg: (tähtajaline) hoiustaja võidab, laenaja kaotab
Mitmed ettevõtted ja majapidamised on jäänud ebakindla majandusväljavaate ning hindade ja...
28.12.2022
Eesti inimesed on seni eluasemelaenude tasumisega hästi hakkama saanud
Novembris oli tähtajaks tagasi maksmata eluasemelaenude tase viimase 20 aasta rekordmadal ning...
27.10.2022
Euribor tõuseb, intressimarginaal alaneb
Euribor on viimastel kuudel kiiresti kasvanud. Kuue kuu euribor, millega on seotud enamik Eestis...
29.06.2022
Tarbimiskulutuste kiire kasvu tõttu on hoiuste kasv pidurdunud
Hoiuste kasv on märkimisväärselt aeglustunud. Aasta varasemaga võrreldes oli majapidamistel mai...
29.04.2022
Sõja mõju Eesti laenuturule on seni tagasihoidlik
Venemaa agressioon Ukraina vastu tegi Eesti ettevõtted ja majapidamised laenuvõtmisel mõnevõrra...
27.09.2021
Majanduse taastumine on toonud kaasa ettevõtete laenukasvu
Suurenenud investeeringud ja müügikäive on Eesti ettevõtted taas aktiivsemalt laenama pannud. Kõige...
28.04.2021
Konkurentsi survel on laenude intressimäärad alanenud
Ettevõtetele ja majapidamistele väljastatud laenude intressimäärad on viimase poole aasta...
03.03.2021
Majanduskasv ei ole takerdunud rahastamisvõimaluste taha
Koroonakriisile vaatamata on Eesti pankade laenupakkumise võime püsinud hea. Varasematel aastatel...
15.01.2020
Ettevõtted kasutavad pankade kõrval teisigi laenuallikaid
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtete...
26.08.2019
Keskmise eluasemelaenu suurus on tänavu kasvanud
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Täna avaldatud...
16.07.2019
Ettevõtete omakapitali kasv on aeglustunud
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Eesti Panga täna...
11.04.2019
Ettevõtete ja majapidamiste võla kasv on endiselt väiksem kui majanduskasv
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Eesti erasektori...
15.01.2019
Ettevõtete omakapital ei kasva enam endise kiirusega
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtete...
18.10.2018
Ettevõtted on hakanud rohkem laenu võtma
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtted...
24.07.2018
Pankade kasum teises kvartalis pisut kahanes
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Majapidamiste...
25.06.2018
Mai oli aktiivne laenukuu
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Soodsale...
20.04.2018
2017. aastal ettevõtete võlg kahanes ja majapidamiste oma kasvas
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtete...
15.02.2018
Rahastamisvõimalused on majanduskasvu jätkumiseks soodsad
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtete...
22.01.2018
Majapidamised laenavad pankadest rohkem kui varem ja mujalt vähem
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Sissetulekute...
18.10.2017
Säästud kasvavad endiselt kiiremini kui laenud
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Sissetulekute...
23.08.2017
Majapidamiste laenud kasvavad üha tempokamalt
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Majapidamiste...
24.07.2017
Koos majanduse kasvuga on kiirenenud ka ettevõtete ja majapidamiste võla kasv
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtted...
21.04.2017
Eesti era- ja valitsemissektori võlakoormus mullu ei muutunud
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Eesti...
15.02.2017
Rahastamisvõimalused on majanduskasvu kiirenemiseks soodsad
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtete...
13.02.2017
Eesti Pank tutvustab majanduse rahastamise ülevaadet
Kolmapäeval, 15. veebruaril 2017 kell 11 toimub Eesti Panga muuseumis avalik loeng, kus keskpanga...
19.01.2017
Väikese investeerimisaktiivsuse tõttu laenavad ettevõtted varasemast vähem
08.11.2016
Eesti Panga muuseum kutsub kuulama loengut Eesti finantssektorist
10. novembril kell 14 räägivad Eesti Panga ökonomistid Taavi Raudsaar ja Mari Tamm keskpanga...
18.10.2016
Ettevõtete rahastamises on suurenenud kodumaiste pangalaenude osakaal
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Vaatamata...
06.05.2016
Eesti Panga muuseum kutsub kuulama loengut Eesti finantssektorist
10. mail kell 14 räägivad Eesti Panga ökonomistid Taavi Raudsaar ja Mari Tamm keskpanga muuseumis...
22.04.2016
Säästud kasvasid endiselt kiiremini kui võlakohustused
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Kuna...
16.02.2016
Ülevaade majanduse rahastamisest
Eesti Panga ökonomisti Taavi Raudsaare ettekanne majanduse rahastamisest 16.02.2016
21.01.2016
Välismaale paigutati endiselt rohkem finantsvarasid kui sealt kaasati
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Väikese...
23.09.2015
Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste kasv on jätkuvalt kiire
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Eesti...
24.07.2015
Väike investeerimisaktiivsus kajastub ettevõtete võla aeglasemas kasvus
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtete...
23.04.2015
Majapidamiste sissetulekud ja säästud kasvasid 2014. aastal kiiremini kui võlakohustused
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtete...
12.02.2015
Ettevõtete laenamisvajadus 2014. aastal mõnevõrra suurenes
Taavi Raudsaar Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna...
12.02.2015
Taavi Raudsaar. Ülevaade majanduse rahastamisest
Eesti Panga avalikul loengul tutvustas keskpanga finantsstabiilsuse osakonna...
11.02.2015
Eesti Pank tutvustab homme majanduse rahastamise ülevaadet
Neljapäeval, 12. veebruaril kell 11 toimub Eesti Panga muuseumis avalik loeng, kus keskpanga...
22.01.2015
Võlakapitali osakaal ettevõtlussektori rahastamisel tasapisi suureneb
Taavi Raudsaar Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna...

Blogipostitused

09.05.2024
Miks saab Soomes pangast soodsamalt laenu kui Eestis?
Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar võrdleb oma blogiartiklis Eesti ja Soome laenuturgu ning toob...
15.12.2020
Kas ja kuidas on muutnud koroonakriis Eesti inimeste säästmist?
Võrreldes eelmiste aastatega on praegu mõnevõrra vähem peresid, kellel jääb pärast esmatarvilike...
09.05.2016
Madalad energiahinnad nõrgestavad energeetikasektori ja põlevkiviõlitootjate laenumaksevõimet
Madalate energiahindade tõttu on suurenenud energeetikasektori ja põlevkiviõlitootjate laenu...
06.05.2016
Kasumlikkuse alanemine nõrgestab ettevõtete laenumaksevõimet
Ettevõtete kasumid vähenesid müügitulu kahanemise ja tööjõukulude kasvu tõttu ka 2015. aasta...
11.03.2015
Eesti väikestel firmadel on ligipääs rahastamisele üle EL-i keskmise
Eesti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ligipääs rahastamisele on parem kui ELis keskmiselt,...

Publikatsioonid

28.02.2024
1/2024 Pankadevaheline konkurents Eesti laenuturul
22.09.2020
2/2020 Negatiivsete intressimäärade mõju Eesti majandusele ja finantssektorile

Kalender

28.02.2024
PRESSIKONVERENTS. Kuidas panna kodulaenuturg Eestis paremini toimima?
22.02.2023
Seminar majanduse rahastamisest
16.02.2022
Veebiseminar. Majanduse Rahastamise Ülevaade tutvustamine