aprill 2015
Kuupäev Kontakt
01.04.2015 Eesti Panga president Ardo Hansson osaleb Euroopa Keskpanga nõukogu istungil press@eestipank.ee
08.04.2015 Kommentaar märtsi inflatsiooni kohta press@eestipank.ee
09.04.2015 - 15:00 Avalik loeng. Eesti tööturu ülevaade muuseum@eestipank.ee
10.04.2015 - 11:00 Avatud seminar. "From Finnish great depression to great recession" eve.magin@eestipank.ee
14.04.2015 Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik kohtub Eesti Ametiühingute Keskliidu esindajatega ning teeb ettekande majanduse ja tööturu teemadel EAKLi juhatuse koosolekul press@eestipank.ee
14.04.2015 Eesti Panga president Ardo Hansson osaleb Euroopa Keskpanga nõukogu istungil press@eestipank.ee
15.04.2015 Eesti Pank vahendab EKP nõukogu intressiotsuse press@eestipank.ee
17.04.2015 Eesti Panga asepresident Madis Müller osaleb Washingtonis toimuvatel IMF rahandus- ja finantskomitee (IMFC) ning Maailmapanga arengukomitee kevadkoosolekutel press@eestipank.ee
23.04.2015 Finantskonto kommentaar 2014. aasta IV kvartali kohta press@eestipank.ee
24.04.2015 Eesti Panga asepresident Madis Müller osaleb Euroopa Liidu majandus- ja rahandusasjade nõukogu (ECOFIN) mitteametlikul kohtumisel press@eestipank.ee
24.04.2015 Eesti Pank avaldab märtsi pangandusstatistika koos kommentaariga press@eestipank.ee
27.04.2015 Eesti Pank avaldab I kvartali maksekeskkonna kommentaari press@eestipank.ee
28.04.2015 Toimub Eesti Panga nõukogu korraline koosolek press@eestipank.ee
29.04.2015 - 11:00 Pressikonverents: finantsstabiilsuse ülevaate esitlus piret.putko@eestipank.ee
30.04.2015 Ardo Hansson kohtub Berliini Pressiklubiga ning annab ajakirjanikele ülevaate Eesti ja euroala majandusest press@eestipank.ee
30.04.2015 Eesti Panga juhatus kohtub Rahanduskomisjoni esindajatega, et tutvustada Eesti majanduse viimase aja arengut press@eestipank.ee