Hüpoteeklaenude riskikaalu alampiir

Sisereitingute meetodit (Internal Ratings Based (IRB) approach) kasutavad pangad kohustuvad arvestama riskiga kaalutud vara arvutamisel kinnisvaraga tagatud jaenõudeid Eesti residentide vastu vähemalt 15% riskikaaluga. Alampiir on seatud kinnisvaraga tagatud jaenõuete portfelli keskmisele näitajale. Nõue kehtib alates 30. septembrist 2019.

Meetme eesmärk on ära hoida hüpoteeklaenude keskmise riskikaalu edasine langus ja kindlustada pankade vastupanuvõime eluasemelaenudega seotud riskidele.

Riskikaalu alampiiri määr

15%

Riskipositsioon

Kinnisvaraga tagatud jaenõuded Eesti residentide vastu

Ulatus

Sisereitingute meetodit kasutavad pangad

Kehtivuse algus

30. september 2019

Õigusakt

Eesti Panga presidendi 27. augusti 2019. aasta määrus nr 6 „Kinnisvaraga tagatud jaenõuete riskikaalu alampiiri kehtestamine“

Põhjused. Nõude kehtestamise tingis see, et IRB-pankade hüpoteeklaenude kaalutud keskmine riskikaal on viimastel aastatel märkimisväärselt alanenud, kuigi eluasemelaenudega seotud riskid on samal ajal püsinud keskmisest kõrgemal tasemel. Juhul, kui riskikaalud peaksid soodsa majanduskeskkonna toel edasi alanema, võib tekkida oht, et pangad ei arvesta eluasemelaenudega seotud tulevaste riskide katteks piisavalt kapitali. Kuna IRB-pangad moodustavad suure osa Eesti pangandusturust, suurendaks riskikaalude edasine langus Eesti finantsstabiilsuse riske.

Vaata lisaks