Avalik loeng. Tööturu ülevaate esitlus

Kuupäev: 
kolmapäev, 17. aprill 2013 - 11:00
Liik: 
Seminarid
Asukoht: 
Eesti Panga muuseum, Estonia pst. 11, Tallinn

Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna peaspetsialist Natalja Viilmann ja juhtivspetsialist Orsolya Soosaar esitlevad uut tööturu ülevaadet.

Ülevaade käsitleb Eesti tööturu arengut 2012. aasta teisel poolel, kui majanduse ja hõive kasvu toetas senisest veelgi enam sisenõudlus. Hõive kasv aeglustus, kuid oli tänu teenindussektorile siiski positiivne. Väliskeskkonna taastumine viibib ja seda on näha lisandväärtuse ja hõive vähenemises töötlevas tööstuses. Töötuse määr alanes ka 2012. aasta teises pooles, nii lühi- kui ka pikaajalise töötuse arvelt. Edaspidi, kui Eesti ekspordinõudlus taastub, on peamine väljakutse piisava hulga kvalifitseeritud tööjõu olemasolu tegevuse laiendamiseks. Ettekandes antakse lühiülevaade eelkõige Eesti tööturu viimase aasta arengust. Lisateemana käsitletakse ka tööjõu pikemaajalist prognoosi uute rahvastikuandmete valguses. 

Sobib kuulamiseks analüütikutele ja sügava majandushuviga inimestele.