Avatud seminar: 2012. aasta teises pooles valminud uurimuste tutvustamine

Kuupäev: 
neljapäev, 31. jaanuar 2013 - 14:00 kuni 15:30
Liik: 
Seminarid
Asukoht: 
Eesti Panga muuseumi pressiruum, Estonia pst 11, Tallinn

Ettekannetega esinevad rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna uurimistööde juhendaja KARSTEN STAEHR (uurimus teemal „The Euro Plus Pact: Competitiveness and External Capital Flows in the EU Countries“; uurimuse kaasautoriks on Hubert Gabrisch) ning peaspetsialist LENNO UUSKÜLA (uurimus teemal „The euro exchange rate during the European sovereign debt crisis – dancing to its own tune?“; uurimuse kaasautoriteks on Michael Ehrmann, Chiara Osbat ja Jan Strasky). Uurimistööde esitlused on inglise keeles.

Karsten Staehri poolt esitletavas uurimuses analüüsitakse 2011. aasta märtsis Euroopa Nõukogu poolt heakskiidetud laiendatud euroala pakti (Euro Plus Pact) ja püütakse anda hinnang selle tõenäolisele tulemuslikkusele. Laiendatud euroala pakti eesmärk on edendada osalevate riikide konkurentsivõimet ja majanduslikku lõimumist, et vältida finantstasakaalustamatuse, eelkõige liiga suurte jooksevkonto defitsiitide teket, ning sellele kirjutasid alla kõik euroala riigid ja kuus euroalasse mitte kuuluvat EL liikmesriiki (vt. vastavat Eesti Panga Toimetist).

Lenno Uusküla esitleb koos kaasautoritega koostatud uurimust euro vahetuskursi ja selle volatiilsuse mõjuritest Euroopa võlakriisi ajal. Uurimuse autorid näitavad, et kriisiperioodil on vahetuskurss „tantsinud peamiselt omas rütmis“, olles praktiliselt mõjutamata makroökonoomilistest fundamentaalidest ning sõltunud seejuures vaid vähesel määral võlakriisiga seondunud avalikust debatist. Samas on aga Euroopa Liidu ja Euroopa Keskpanga otsused ning tegevused mõjutanud euro vahetuskurssi ootuspärasel viisil.