Eesti Panga ja EIB veebiseminar "Investeeringud ja investeeringute rahastamine Eestis"

Kuupäev: 
neljapäev, 28. jaanuar 2021 - 13:00 kuni 15:00
Liik: 
Seminarid
Kontakt: 
Asukoht: 
Webex

Eesti Panga ja Euroopa Investeerimispanga korraldatav veebiseminar keskendub Eesti investeerimisvajadustele ja väljakutsetele. Põhiküsimused on: milline on ettevõtete investeerimismuster, millised peamised investeerimisvajadused ja prioriteedid, mis motiveerib ja mis takistab, ning kuidas on ettevõtete investeerimisplaane mõjutanud COVID-19, digitaliseerimine ja kliimamuutused.

Veebiseminaril esitletakse Euroopa Investeerimispanga hiljuti valminud investeerimise ja investeeringute rahastamise uuringu (EIBIS) Eesti küsitlustulemusi, mis annavad ülevaate investeeringute praeguse olukorra kohta Eestis. Samuti tutvustatakse Eesti Panga varsti valmiva uurimistöö esmaseid tulemusi, mis põhinevad ettevõtete majandusaruannetel ajavahemikus 1995–2019 ning hindavad erinevate tegurite rolli põhivarainvesteeringute kujunemisel. Esitluses tuuakse välja olulisemad järeldused investeeringute lähituleviku kohta ehk selgitatakse, mida need leiud tähendavad investeerijatele ja poliitikakujundajatele ning Eesti majanduse väljavaadetele. Esitlustele järgneb vestlusring, mis keskendub arengusuundumustele koroonaviiruse ning digi- ja rohepöörde ajastul.

Veebiseminari avavad Madis Müller (Eesti Pank) ja Thomas Östros (Euroopa Investeerimispank). EIBIS uuringut tutvustavad Debora Revoltella ja Kevin Körner (Euroopa Investeerimispank), Eesti Panga uurimistööd tutvustab Alari Paulus (Eesti Pank). Vestlusringis on Siiri Lahe (AS Estonian Cell), Viljar Lubi (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Margus Uudam (Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon) ning Helena Schweiger (Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank). Vestlusringi juhib Marco Francini (Euroopa Investeerimispank).


Registreerimine ja programm

Ootame osalema valdkonnaga seotud ja teemast huvitatud ametkondade esindajaid ja poliitikakujundajaid, samuti finantsasutuste ja äriringkondade esindajaid ning ajakirjanikke.

Veebiseminar toimub inglise keeles Webexi keskkonnas. Osalemine on tasuta, kuid kuna kohtade arv on piiratud, palume registreeruda hiljemalt 27. jaanuaril veebiseminari kodulehel. Kõikidele registreerunutele saadetakse enne üritust ligipääsulink. Seminari programmiga saab tutvuda eelviidatud veebilehel.

Kui soovite linki veebiseminari järelevaatamiseks, palun võtke ühendust e-posti aadressil kadri.kukk [at] eestipank.ee.

Meediapäringute korral võtke palun ühendust e-posti aadressil press [at] eestipank.ee või helistage +372 668 0965.


Lisateave

Euroopa Investeerimispank (EIB) on pikaajalisi laene väljastav pank, mis kuulub Euroopa Liidu liikmesriikidele. Pank pakub rahastust investeerimisprojektidele, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu poliitikaeesmärke.

EIB Investment Survey (EIBIS) on kogu ELi hõlmav uuring, mis kogub kvalitatiivset ja kvantitatiivset teavet väikeettevõtete ja suuremate ettevõtete investeerimistegevuse, nende rahastamisvajaduste ja sellega seotud raskuste kohta. 2020. aasta EIBISi raames küsitleti Eestis 400 ettevõtet ajavahemikul maikuust augustini. Küsitletud ettevõtetest 110 kuulusid tootmissektorisse, 92 ehitussektorisse, 99 teenuste valdkonda ja 99 infrastruktuurisektorisse. Küsitletud ettevõtetest 292 olid väike- või keskmise suurusega ettevõtted ja 108 suured ehk enam kui 250 töötajaga ettevõtted. 

Eesti uuringuküsitluse tulemused leiad siit.