Eesti Panga õigusteenistuse juhataja Marek Feldmani osalemine Riigikogu rahanduskomisjoni istungil

Kuupäev: 
teisipäev, 10. märts 2020
Kontakt: 

Istungil arutatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 130 SE ja selle kohta esitatud arvamusi