Eesti Panga organisatsioonilised väärtused

Asjatundlikkus

 • Oleme informeeritud ning lähtume oma tegevuses pikaajalistest eesmärkidest
 • Meie edastatud sõnumid on selged ja arusaadavad
 • Meie töötajad omavad parimat erialast ettevalmistust ja laia silmaringi
 • Väärtustame iseõppimist, enesetäiendamist ja õpime parimatelt
 • Töötajate oskuste ja teadmiste vahetamine on oskuslikult korraldatud
 • Pühendume põhieesmärkidele ja tegutseme heaperemehelikult

Koostööle suunatus

 • Tegutseme paindlikult ja oleme uuendusmeelsed
 • Kaasame vajaliku ekspertteadmise ja panustame seal, kus see on oluline
 • Tegutseme heas usus ja usaldame üksteist
 • Tegutseme meeskondlikult

Usaldusväärsus

 • Oleme organisatsioonile ustavad ja tööle pühendunud
 • Meie sõnad ja teod on omavahel kooskõlas
 • Oleme avameelsed ja enesekriitilised
 • Oleme järjepidevad

Hoolivus

 • Hoiame üksteist oma tööga kursis ja anname vastastikku tagasisidet
 • Tunnustame hea töö tegijaid
 • Arvestame teistega, oleme vastutulelikud ja abivalmid