Meie inimesed

„Eesti Pank on hea koht, kus spetsialistina areneda“

„Eesti Pangas töötades on tore see, et oled pidevalt päevakajaliste teemade sees ja majandusnäitajatega kursis. See aitab näha paremini neid kohti, kuhu tuleks ise panustada ja milliseid valdkondi uurida. Suur pluss on see, et töö kaudu on tekkinud tihe kontakt majandusuurijatega teistes Euroopa Liidu riikides. Rahvusvaheline võrgustik annab võimaluse õppida parimatelt ning teha uuringuid koos inimestega teistest riikidest.“

Pilt
Jaanika Meriküll
majandusuurija

 

Pilt
Riina Kruus
presidendi sekretär

„Eesti Pangas hoolitsetakse töötajate eest“

„Kuigi Eesti Pank on riigiasutus, on siin ilmselt rohkem akadeemilist õhustikku kui mõnes teises riigiasutuses. Olen töötanud kolme Eesti Panga presidendi sekretärina ja selle aja jooksul on töö sisu pidevalt muutunud ja pakkunud uusi väljakutseid. Keskpangandusse on sisse kirjutatud põnev vastuolu: ühelt poolt minnakse muudatustega kaasa, teisalt on tegemist konservatiivse asutusega. Eesti Pangas on töötingimused head – siin hoolitsetakse inimeste eest. Ning siin saab töötada koos oma ala professionaalidega."


 

„Mind võlub Eesti Panga juures teemade mitmekesisus“

„Olen aastate jooksul teinud Eesti Pangas väga erinevaid töid: värskelt ülikoolist tulnuna jälgisin välismajanduse arengut, hiljem aga süvenesin Euroopa Liidu poliitikateemadesse. Nüüd juhin meeskonda, kes korraldab Eesti Panga kommunikatsiooni ja juhatuse kohtumisi ning toetab juhatuse igapäevatööd. Mind võlub Eesti Panga juures teemade ja töövormide mitmekesisus: on lugemist, analüüsimist, kirjutamist ja esinemist. Eesti Pangas on inimesi, kellega tööalaseid teemasid arutada ning kelle käest vajadusel nõu küsida. Selline keskkond inspireerib ja aitab areneda.“

Pilt
Anu Randveer
Juhatuse sekretariaadi juhataja

 

Pilt
Rainer Olt
makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja

Alustasin Eesti Pangas eksperdina, täna juhin osakonda.

"Minu ülesanne on hoolitseda selle eest, et Eesti maksekeskkond toimiks hästi, oleks turvaline ja võimaldaks eestimaalastel kasutada uusi makselahendusi. Valdkonna tippeksperdina hoolitsesin SEPA maksete Eestisse toomise eest, Euroopa Keskpangas töötades sain olla välkmaksete loomise juures ja päevakorda tõsta Eestis levinud e-arve makselahendused. Täna jätkan maksekeskkonna arendamist koos oma meeskonnaga.

Mulle meeldib Eesti Pangas töötamise juures paindlikkus ja ekspertidele usaldatud vastutus. Pole vahet, kust me oma tööd teeme: kas kodust, Frankfurdist, lennujaamast või isegi lennukist… Oluline on, et asjad on õigeaegselt ja hästi tehtud. Töö on põnev ja dünaamiline ning võimaldab areneda valdkonna tippeksperdiks Eestis ja Euroopa Keskpangas stažeerides ka Euroopa tasandil."


 

„Eesti Pank on peresõbralik tööandja, siin on töö- ja eraelu tasakaalus“

„Keskpanga rahapoliitikat ja analüüse ei saa teha ilma kvaliteetse statistikata. Minu ülesanne on krediidiasutuste statistika tegemine, andmete kvaliteedihaldus ja metoodika arendamine. Eesti Panga statistikat kasutavad aktiivselt nii keskpanga analüütikud kui ka rahapoliitika tegijad, aga ka üliõpilased, majandusuurijad, kodumaiste ja rahvusvaheliste organisatsioonide ning ettevõtete analüütikud.

Mulle meeldib mu töö, sest see pakub võimalust areneda ja süveneda, töö on huvitav ja vastutusrikas. Lisaks arvudega tegelemisele saan oma töös palju suhelda sama valdkonna inimestega nii Eestis kui ka välismaal. Oluliseks pean sedagi, et Eesti Pank toetab töötajate sportlikke eluviise ja ühistesse ettevõtmistesse on võimaluse korral kaasatud ka pereliikmed.“

Pilt
Kristiina Kibin
ökonomist-statistik

 

Pilt
Martti Näksi
sularaha käitluse allosakonna juhataja

„Mulle meeldib, et Eesti Pangas niisama olemiseks aega ei jää ja alati saan end kasulikuna tunda.“

„Minu roll on analüüsida inimeste maksekäitumist ja kuidas sularaha kasutamine ühiskonnas muutub ning selle põhjal planeerida Eesti Panga sularaha varusid, et saaksime ringlusesse lasta vajalikus koguses sularaha.

Tulin Eesti Panka uusi ametialaseid väljakutseid otsima ja see on end hästi õigustanud: siin on palju ja väga mitmekesiseid ülesandeid. Eesti Pangas on professionaalne tiim ja avatud töökeskkond, kus töötajatega on lihtne kontakti luua ja suhelda.“


 

„Iga inimene, kes Eesti Pangas töötab, on väärtus ja ka väärtustatud.“

„Minu töö on aidata koostada Eesti Panga plaane ja eelarvet ning hiljem andmeid analüüsida ja juhtimisotsuste tegemiseks infot koondada. Pärast kümmet aastat Eesti Pangas on mul ikka veel põnev ja olen saanud ise mõjutada oma tööülesannete kujunemist. Töötajana tajun, et minu arvamus loeb ja läheb korda. See annab hea tunde ja põhjust rõõmuga tööle tulla.“

Pilt
Pille Parmas
juhtimisarvestuse spetsialist

 

Pilt
Oliver Tamm
investeeringute portfellihaldur

„Ma arvan, et minu töö on Eesti Pangas kindlasti üks põnevamaid.“

„Minu ülesanne on hallata ja investeerida Eesti Panga reserve. Seda on vaja teha selleks, et oleks tagatud keskpanga finantsiline sõltumatus ja et saaksime teostada rahapoliitikat. Minule tähendab see igapäevast finantsturgude jälgimist ja seal toimetamist. Eesmärk on investeerida Eesti Panga reserve parimal võimalikul moel, et oleks tagatud piisav likviidsus ja säilivus ja et samas teeniksime ka tulu.

Eesti Pangas on mind hoidnud mu töö. Finantsturud on hästi muutuvad ja vaheldusrikkad, seal toimub pidevalt midagi. Ja kuigi Eesti Panga lähenemine finantsturgudele on keskpangale kohaselt üsna konservatiivne, siis mulle meeldib, et portfellihalduritel on siin siiski suhteliselt palju ruumi isiklike vaadete rakendamiseks. Meeldib ka, et see osa tööst on konkreetselt kvantitatiivselt ehk siis rahaliselt mõõdetav ja mul on võimalus otse anda oma väike panus riigieelarvesse. Eesti Panka tööandjana iseloomustab kindlasti ka stabiilsus, töökoha säilimine sõltub siin eelkõige inimesest endast, mitte majanduse tõmbetuultest.“