Soovime kuulda teie arvamusi, ideid ja tagasisidet, et arvestada seda oma rahapoliitika strateegia ülevaatamisel.

Arvamust saab avaldada kuni 31. jaanuarini 2021. Kogume nii arutelu käigus kui ka keskpanga veebilehe kaudu esitatud arvamused kokku ning anname need edasi Euroopa Keskpanga nõukogule.


***

Hinnastabiilsuse hoidmine on peamine viis, kuidas keskpangad saavad inimeste heaolu parandada. Kui inflatsioonimäär (mis väljendab seda, kui palju tarbijahinnad aastaga keskmiselt tõusevad) on positiivne, madal ja stabiilne, siis see tähendabki hinnastabiilsust. Praegu on Euroopa Keskpanga eesmärk hoida inflatsioonimäär paari lähema aasta ettevaates allpool 2% taset, kuid sellele lähedal. Võibolla olete kuulnud ka meetmetest, mida Euroopa Keskpank on kasutusele võtnud, et leevendada koroonaviiruse negatiivset mõju majandusele. Ka nende abinõude laiem eesmärk on hinnastabiilsuse hoidmine.

 • Kuidas mõjutab üldise hinnataseme muutus teid/teie organisatsiooni ja selle liikmeid?
 • Kas muretsete pigem hindade languse (deflatsiooni) või liiga kiire hinnatõusu (inflatsioon) pärast?
 • Mille kaudu tajute hinnamuutusi kõige tugevamalt (kaubad, teenused, eluasemekulud, tarbijahinnaindeks)?
 • Kas inflatsiooni mõõtmisel peaks lisaks esmatarbekaupadele arvesse võtma ka eluasemega seotud kulusid?


***

Selleks, et rahapoliitika oleks võimalikult mõjus, tahaksime paremini mõista teie ootusi ja majanduslikke muresid.

 • Mis teile / teie organisatsioonile hetkel majanduses kõige rohkem muret tekitab?
 • Kuidas on muutuvad majandusolud teid mõjutanud viimase kümne aasta jooksul ja eriti praeguses koroonaviirusest põhjustatud majanduskriisis? Näiteks kuidas on need mõjutanud teie võimalusi tööd leida?
 • Millist mõju avaldavad teile / teie organisatsioonile, selle liikmetele ja majandusele tervikuna madalad/negatiivsed intressimäärad või rahapoliitika üldisemalt?


***

Euroopa Keskpanga põhiülesanne on säilitada euroalal hinnastabiilsus. Sealt edasi, kui hinnastabiilsus on tagatud, on keskpanga ülesanne toetada Euroopa Liidu üldisi majanduspoliitilisi suundumusi. See hõlmab näiteks Euroopa säästlikku arengut, mille aluseks on tasakaaluline majanduskasv, konkurentsivõimelist sotsiaalset turumajandust, mis taotleb täishõivet ja ühiskondlikku arengut, ning tõhusat looduskeskkonna kaitset ja keskkonna kvaliteedi parandamist.

 • Kas teie arvates peaks Euroopa Keskpank pöörama sellistele n.ö muudele teguritele rohkem või vähem tähelepanu?
 • Kas lisaks eelpool nimetatule on veel teemasid, mida Euroopa Keskpank peaks oma poliitika kujundamisel arvesse võtma?
 • Millist mõju avaldavad kliimamuutused teile / teie organisatsioonile, selle liikmetele ja majandusele?


***

Kui saadakse aru, kuidas rahapoliitika toimib, on inimestel lihtsam otsustada, kuidas kulutada, säästa, investeerida või laenu võtta. Soovime teada, kui hästi on keskpank suutnud oma tegevust ja selle tagamaid selgitada.

 • Kui hästi olete kursis Euroopa Keskpanga või Eesti Panga tegevusega (näiteks koroonaviirusest põhjustatud majanduskriisi leevendamiseks kasutusele võetud abinõud)?
 • Kuidas saaks Euroopa Keskpank ja Eesti Pank (või euroala keskpangad) paremini selgitada hinnastabiilsuse kasu ning liiga kiire või liiga aeglase inflatsiooniga seotud riske?
 • Mida saaksime teha, et inimesed mõistaksid paremini Euroopa Keskpanga otsuseid ja kuidas need otsused inimesi mõjutavad?