Märksõnad: 

Liina MalkJuhtivspetsialist
E-post: liina.malk [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:

Töö-ökonoomika
Mikroandmete analüüs

Haridus:

Al. 2012 — Doktoriõpingud majandusteaduses, Tallinna Tehnikaülikool
2013—2014 Kraadijärgne õpe rahvusvahelises majanduspoliitikas, Kieli Maailmamajanduse Instituut
2012 — MA majandusteaduses, Tallinna Tehnikaülikool
2009 — BA majandusteaduses, Tartu Ülikool

Töökogemus:

Eesti Pank, rahapoliitika ja majandusuuringute osakond, juhtivspetsialist alates 2012. aastast
Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond, analüütik aastatel 2010—2012

Valik publikatsioone:

 • How do firms adjust to rises in the minimum wage? Survey evidence from Central and Eastern Europe, 2017, autorid Katalin Bodnar, Ludmila Fadejeva, Stefania Iordache, Liina Malk, Desislava Paskaleva, Jurga Pesliakaitė, Nataša Todorović Jemec, Peter Tóth ja Robert Wyszyński. Working Papers of Eesti Pank, No 12/2017.
 • Labour Cost Adjustment in Estonia During and After the Crisis, 2015, autor Liina Malk. Occasional Papers of Eesti Pank, No. 1/2015.
 • Relaxation of employment protection and labour reallocation, 2014, autor Liina Malk. International Journal of Manpower, No 35(6), lk. 898-926.
 • Determinants of Reservation Wages: Empirical Evidence for Estonia, 2014, autor Liina Malk. Working Papers of Eesti Pank, No 8/2014.
 • Töölepingu seaduse reform ja selle mõju tööjõu mobiilsusele, 2013, autor Liina Malk. Working Papers of Eesti Pank, 4/2013.
 • Töökorraldus ja töötasustamine, 2012, autor Liina Malk. Kogumikus Töövaldkonna areng 2010-2011, Marksoo, Ü. (toim.), Sotsiaalministeeriumi toimetised, 2/2012, lk 18—26.
 • Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotentsiaal aastal 2010, 2012, autor Liina Malk. Kogumikus Kas Eesti rahvas jääb püsima? Eesti Statistikaseltsi teabevihik, 22, lk 58—66.
 • Vanemaealised Eesti tööturul, 2011, atorid Ülle Marksoo, Liina Malk ja Eva Põldis. Sotsiaalministeeriumi toimetised, 4/2011.
 • Registreeritud töötus ja tööturupoliitika, 2010, autorid Liina Malk ja Ave Lepik. Kogumikus Töövaldkonna areng 2009-2010, Marksoo, Ü. (toim.), Sotsiaalministeeriumi toimetised, 9/2010, lk 51—61.
 • Riskirühmad tööturul, 2010, autor Liina Malk. Kogumikus Töövaldkonna areng 2009-2010, Marksoo, Ü. (toim.), Sotsiaalministeeriumi toimetised, 9/2010, lk 37—50.
 • Noored töötud Eesti tööturul, 2010, autorid Liina Malk ja Kadi Siimer. Sotsiaalministeeriumi toimetised, 4/2010.