Definitsioon

Üks arveldusriski liike: risk, et süsteemi liige ei suuda määratud ajal oma kohustusi täita, kuigi võib olla suuteline seda tegema tulevikus (st süsteemi liikmel on ajutine arveldatava vara puudujääk)

Termini allikas:
Maksekeskkonna Ülevaade 2018