Maardu mõis

Maardu mõisa tutvustus

Maardu mõisa ajalugu ulatub 14. sajandisse. Maardu mõis on üks varasemaid ja väärtuslikumaid esinduslikult väljaehitatud mõisaansambleid Harjumaal, mille ehituslugu ulatub enam kui kolme aastasaja taha. Mõisat on esmakordselt mainitud ürikutes juba enne Jüriöö ülestõusu, 1314. aastal, seda küll pisut eemal, Muugal paiknevana. Praeguses asupaigas on Maardu mõisast andmeid 1397. aastast.

Mõisa peahoone kujutab oma vanemas osas barokses stillis mõisamaja, nagu neid hakkas Eestis laiemalt tekkima 17. sajandi teisel poolel (sarnase plaanilahendusega on ka Aa ja Palmse mõis). Maardu mõisaansambel - peahoone ja tall, samuti aed koos piirdemüüriga on riikliku kaitse all kohaliku tähtsusega arhitektuurimälestisena, park on lisaks arvel ka kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektina.

Mõisaga seotud isikute kaudu omab see paik tähelepandavat kultuuriloolist kaalu - kõige tuntum Maardu mõisa endisaegsetest omanikest on kindral Hermann Jensen von Bohn, kes oli 1739. aastal ilmunud esimese eestikeelse Piibli kirjastamise peamine rahastaja. H. J. von Bohnile on pühendatud mälestuskivi mõisa ees pargis ja tema portree koopia vääristab härrastemaja üht saali.

Maardu mõisa asukoht

Maardu mõis asub Tallinn-Peterburi maantee 16. kilomeetrilt maha keerates 3 km lõuna suunas Maardu külas. Põhimaanteelt pööra maha enne Maardu järve ja viadukti, jälgige Maardu külla juhatavaid viitasid.

Harju maakond, Jõelähtme vald, Maardu küla, Mõisa tee 7
Vaata ka asukohta kaardilt. Sõidujuhiste saamiseks määra enda asukoht.