Madis MüllerAsepresident Madis Müller vastutab Eesti Panga arveldussüsteemide töökindla ja kuluefektiivse toimimise ja finantsstabiilsuse tagamise eest. Samuti vastutab asepresident Müller rahapoliitiliste otsuste täideviimise ja Eesti Panga finantsvarade juhtimise eest. Lisaks koordineerib Madis Müller sularaharinglust korraldavaid tegevusi ning vastutab keskpanga füüsilise töökeskkonna turvalisuse eest.

Curriculum Vitae

Sünniaeg, -koht: 20. jaanuar 1977, Tallinn

Perekonnaseis: abielus, 2 poega

Haridustee:

 • 2008 FRM (Financial Risk Manager) litsents, Global Association of Risk Professionals
 • 2004-2006 George Washington University, teadusmagistri kraad rahanduses
 • 2000-2002 CFA (Chartered Financial Analyst) litsents, CFA Institute
 • 1995-1999 Estonian Business School, BBA, rahvusvaheline ärijuhtimine, pangandus ja rahandus
 • 1993-1995 Mainori Majanduskool
 • 1984-1995 Tallinna 54. Keskkool

Erinevad täiendkoolitused ja -kursused rahanduse ja juhtimisteemadel (korrald. INSEAD, IFC, Maailmapank, Euroopa Keskpank, NY Fed, PricewaterhouseCoopers jt.)

Töökogemus:  

 • 2011-... Eesti Pank, asepresident
 • 2006-2011 IFC (International Finance Corporation) , portfellijuht, aktsiainvesteeringud
 • 2003-2006 Maailmapank, Põhjamaade-Balti valijaskonna tegevdirektori nõunik/vanemnõunik
 • 2002-2003 Eesti Vabariigi Valitsus, peaministri nõunik majandusküsimustes
 • 1999-2002 Eesti Vabariigi Rahandusministeerium, ministri majandusnõunik
 • 1998-1999 PricewaterhouseCoopers Tallinn, ettevõtte rahanduse konsultant

Muud rollid:  

 • 2014-... Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu (SSM/pangandusjärelevalve), nõukogu liige
 • 2014-...  Tagatisfond, nõukogu liige
 • 2012-...  Finantsinspektsioon, nõukogu liige
 • 2011-...  Eesti Panga esindaja erinevates rahvusvahelistes foorumites (sh. EL Nõukogu majandus- ja rahanduskomitee, Euroopa Keskpanga turu infrastruktuuride kõrgetasemeline töörühm, Euro jaemaksete nõukogu, Põhja-Balti valijaskonna rahandus- ja finantskomitee IMFis  jm.)
 • 2000-2003 AS Tallinna Sadam, nõukogu liige
 • 2000-2001 Ekspordi Krediteerimise ja Garanteerimise SA, nõukogu liige

Kuuluvus organisatsioonidesse ja ühiskondlik tegevus:  

 • 2015- ... Estonian Business School, vilistlaste nõukoja liige
 • 2008-... GARP (Global Association of Risk Professionals) liige
 • 2000-... CFA Instituudi liige

Keelteoskus:

 • eesti keel - emakeel
 • inglise keel - väga hea
 • saksa keel - hea
 • soome keel - mõningane suuline oskus
 • vene keel - mõningane suuline oskus