Märksõnad: 

Eestis kasutatakse peamiselt sularahata makseviise : enamik on harjunud maksma poes kaardiga ja tegema ülekandeid internetis. Euroopas tehakse kaardimakseid veelgi enam vaid Taanis, Rootsis ja Soomes. Eestis tehakse iga päev üle 800 tuhande kaardimakse ja üle 200 tuhande makse internetipangas. Maksete tegemisel kasutatavad süsteemid peavad toimima tõrgeteta. Seetõttu pöörab Eesti Pank järelevaatajana tähelepanu kaardimaksete süsteemi, väärtpaberiarveldussüsteemi ning pankadevaheliste arveldussüsteemide toimimisele.

Eesti maksekeskkonna toimimise jaoks on olulised kolm maksesüsteemi:

  • STEP2 – üleeuroopaline jaemaksete süsteem, kus Eestis tegutsevad pangad arveldavad pankadevahelisi makseid ehk makseid, kus raha maksja ja raha saaja konto on eri pangas;
  • Kaardimaksesüsteem – kohalik süsteem, kus töödeldakse kaarditehingud. Nendest tehingutest moodustavad enamiku kaupade ja teenuste eest tasumiseks tehtavad kaardimaksed. Kaardimakse on Eestis enim kasutatav makseviis;
  • TARGET2-Eesti – üleeuroopalise reaalaegse suurmaksete süsteemi TARGET2 osasüsteem, kus tehakse kiireid ja suuremahulisi makseid.

STEP2 abil liigub makse ühest pangast teise samadel tingimustel nii Eesti sees kui ka teistesse Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. TARGET2s teevad ennekõike pangad omavahel suurmakseid ning keskpangad rahapoliitilisi tehinguid. Selle süsteemi kaudu saavad aga pangakliendid teha ka kiireid makseid. Kui STEP2 kaudu liigub raha ühest pangast teise mõne tunni jooksul, siis TARGET2 kaudu vaid mõne minutiga. TARGET2 süsteemi hoiavad töös riikide keskpangad, sealhulgas Eestis Eesti Pank.

STEP2 süsteemi kaudu tehakse Eestis iga päev üle 100 tuhande makse. TARGET2-Eesti kaudu tehakse päevas üle 3000 makse, aga need maksed on väga suured, keskmiselt ligi sada tuhat eurot.

Eesti väärtpaberite arveldussüsteem on kohalik süsteem, kus täidetakse väärtpaberitehingutest tekkinud kohustused. Eesti väärtpaberite arveldussüsteem hakkab 2017. aastal kasutama TARGET2-Securitiese teenuseid. Tänu sellele saab Eestis osutada samu arveldusteenuseid nagu mujal Euroopas ja pakkuda ligipääsu paljudele väärtpaberitele.

Eestimaalaste maksekäitumise kohta leiad infot statistika rubriigist, kus kajastuvad andmed krediidiasutuste kaudu tehtavate maksete kohta ning ka Eesti Panga hallatava arveldussüsteemi TARGET2-Eesti statistika.