Kaardimaksesüsteemi haldab Eestis 1993. aastal loodud pankadekaardikeskus Nets Estonia AS. Kaardikeskus pakub pankadele kaardimaksete töötlemise ehk kaardimakse info juhtimise ja vastastikuse tasaarvestuse teenust. Kaardimaksesüsteem töötleb kaarditehinguid ööpäev läbi ja seitse päeva nädalas. Nets Estonia pakub kaardimaksete töötlemise teenust seitsmele pangale ja ühele makseasutusele:

 • AS LHV Pank
 • AS SEB Pank
 • Coop Pank AS
 • Danske Bank A/S Eesti filiaal
 • Luminor Bank AS
 • Nets Denmark A/S Eesti filiaal
 • Swedbank AS
 • Tallinna Äripanga AS

Kaardimaksesüsteem vahendab kaarditehingute tegemiseks vajalikke päringuid makseterminalide ja pankade või rahvusvaheliste kaartide puhul vastavate maksevõrkude vahel (nt VISA, MasterCard, JCB, American Express). Süsteem kogub kaarditehingud kokku, töötleb need ning edastab kliiring-info pankadele ja rahvusvahelistesse maksevõrkudesse. Kaardimaksesüsteemis kaarditehingute töötlemise tulemusena leitud pankadevahelised kohustused õiendatakse pankadevahelistes maksesüsteemides. Kui kaardimakse tehti ühe panga kaardiga ja see peab jõudma saajani teises pangas, siis kasutatakse selleks pankadevahelist maksesüsteemi STEP2.

Kaardimaksesüsteemis on tagatud maksekaartide ristkasutus: ühe panga kaart kehtib teise panga kliendiks oleva kaupmehe juures.

Kaardimakseprotsessi (deebetkaardi) ja selles osalejate ülesandeid on kirjeldatud all skeemil.

 1. Kaardiomanik algatab makse, asetades kaardi kaupmehe makseterminali, ja sisestab PIN-koodi.
 2. Kaardimaksesüsteem suunab makseterminalist saabunud autoriseerimispäringu kaardiomaniku panka. Erand on makse, kus nii raha maksja kui ka raha saaja (kaupmehe) pank on Swedbank. Kui Swedbanki makseterminalis sooritatakse tehing Swedbanki kaardiga, siis tehakse see tehing panga sees ega saadeta töötlemisele kaardimaksesüsteemi. Makseterminal võib olla kaardisüsteemiga ühendatud otse või kaupmehe panga vahendusel, selle järgi edastatakse ka päring. Rahvusvaheliste kaartide puhul suunab kaardimaksesüsteem päringu vastavasse rahvusvahelisse maksevõrku.
 3. Kaardiomaniku pank kontrollib autoriseerimise käigus maksja sisestatud PIN-koodi vastavust, raha olemasolu maksja kontol, makse vastavust päevalimiidile, kaardi kehtivust ja muid andmeid. Kui kontroll on edukalt läbitud, broneerib kaardiomaniku pank maksja kontol vastava makse summa. Reaalselt võetakse ostu eest tasutud summa kliendi kontolt maha ühe kuni kümne päeva jooksul.
 4. Info kaarditehingu õnnestumise kohta ilmub makseterminali ekraanile.
 5. Makseterminalist väljastatakse kviitung tehingu toimumise kinnitusena. Kui autoriseerimine ei õnnestu (näiteks maksja pangakontol ei ole piisavalt raha), siis tehingut ei toimu. Makse ebaõnnestumise kohta väljastatakse samuti kviitung.
 6. Kaupmehe makseterminal saadab ostutehingute elektroonilise nimekirja kaardimaksesüsteemile.
 7. Kaardimaksesüsteem töötleb tehingud ning edastab info vastastikusteks tasaarveldusteks pankadele ja rahvusvahelistesse maksevõrkudesse. Kaardimaksesüsteem kogub kokku iga panga kaartidega tehtud tehingud ja reaalne raha liigub ühest pangast teise n-ö ühe kogumina. Pangad teevad nende summade ulatuses omavahel tasaarveldusi.
 8. Pangad teevad kaarditehingute lõpliku arvelduse pankadevaheliste arveldussüsteemide kaudu. Kaupmehe pank kannab kaardimaksesüsteemi töödeldud andmete põhjal raha kaupmehe pangakontole. Pangakaardi väljastanud panga ülesanne on kaarditehingu summa kaardiomaniku kontolt maha võtta.
 9. Tehingud kajastatakse kaardiomaniku kontoväljavõttes.