Pangateenuste toimepidevus

Hädaolukorra seaduse järgi on sularaharinglus ja makseteenused elutähtsad teenused. Eesti Pank on kehtestanud nende teenuste toimepidevuse miinimumnõuded, et vähendada võimaliku hädaolukorra või elutähtsa teenuse katkemise mõju Eesti majandusele ja ühiskonnale.

Miinimumnõuded on kehtestatud Eesti Panga presidendi määrusega „Makseteenuse ja sularaharingluse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded“

Vaata ka määruse seletuskirja.

Eesti Pank hindab regulaarselt pankade vastavust krediidiasutuste seadusega kehtestatud elutähtsa teenuse osutaja kriteeriumidele. Praegu vastavad nendele kriteeriumitele:

  • Swedbank AS,
  • AS SEB Pank,
  • Luminor Bank
  • LHV Pank

Järelevalvet nõuete täitmise üle teeb Finantsinspektsioon.