Märksõnad: 

Hädaolukorra seaduse järgi on sularaharinglus ja makseteenused elutähtsad teenused. Eesti Pank on nende teenuste toimepidevusele kehtestanud miinimumnõuded, mille eesmärk on vähendada võimaliku hädaolukorra või elutähtsa teenuse katkemise mõju Eesti majanduse ja ühiskonna toimimisele.

Elutähtsa teenuse osutajatele suunatud miinimumnõuded on kehtestatud Eesti Panga presidendi määruses „Makseteenuse ja sularaharingluse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded“

Vaata ka määruse seletuskirja ja soovituslikku juhendit.

Nõuete täitmine on kohustuslik kolmele suuremale Eestis tegutsevale pangale:

  • Swedbank AS;
  • AS SEB Pank;
  • Nordea Bank AB Eesti filiaal.

Järelevalvet nõuete täitmise üle teostab Finantsinspektsioon.