Märksõnad: 

Euroopa Keskpankade Süsteemi  kolm arveldusteenust – TARGET2, TIPS ja T2S, koondusid 2018. aastal ühise nimetaja „TARGET teenused“ alla. TARGET teenused on eurosüsteemi arendatud ning hallatavad finantstaristu teenused, mis võimaldavad teha üle-euroopalisi raha- ja väärtpaberiarveldusi keskpangas avatud kontodel.

TARGET2-Eesti vahendusel tehakse nii rahapoliitilisi tehinguid, pankadevahelisi makseid kui ka kliendimakseid. Kuigi TARGET2 pakub EUR maksete arveldamist reaalajas, ei saa seda välkmaksete tegemiseks kasutada, kuna üheks eelduseks välkmakse teenuse pakkumisel on arveldust pakkuvate süsteemide kättesaadavus 24/7/365.

TIPS käivitati 2018 aasta novembris ning selle eesmärk on pakkuda välkmaksete arveldamise võimalust üle-euroopaliselt keskpanga rahas viivitamata ööpäev läbi ja terve aasta vältel.

Väärtpaberiarveldusplatvormi TARGET2-Securities eesmärk on ühtlustada väärtpaberitega arveldamise võimalusi euroalal, muutes piiriülesed väärtpaberiarveldused investorite jaoks lihtsamaks, odavamaks ja turvalisemaks. See üleeuroopaline väärtpaberite arveldamise ühisplatvorm alustas tööd 2015. aasta juunis. Nasdaq CSD Eesti filiaal liitus platvormiga 2017. aastal. Eesti Panga ülesanne on tagada rahaarvelduste, väärtpaberiarvelduste ja tagatiste halduse tõhus koostoimimine rahapoliitiliste tehingute tegemisel.