TARGET teenused

Euroopa Keskpankade Süsteemi  kolm arveldusteenust TARGET2, TIPS ja T2S koondusid 2018. aastal ühise nimetaja TARGETi teenused alla. TARGETi teenused on eurosüsteemis välja töötatud finantstaristuteenused, mis võimaldavad teha üleeuroopalisi raha- ja väärtpaberiarveldusi keskpangas avatud kontodel.

TARGET2-Eesti kaudu tehakse nii rahapoliitilisi tehinguid, pankadevahelisi makseid kui ka kliendimakseid. Kuigi TARGET2 pakub eurodes tehtavate maksete arveldamist reaalajas, ei saa seda välkmaksete tegemiseks kasutada, kuna üks eeldus välkmakseteenuse pakkumiseks on arveldussüsteemide kättesaadavus 24/7/365.

TIPS käivitati 2018. aasta novembris ning selle eesmärk on pakkuda välkmaksete arveldamise võimalust kogu Euroopas keskpanga rahas viivitamatult, sõltumata kuupäevast ja kellaajast. Et seda eesmärki saavutada, plaanib eurosüsteem muuta juurdepääsuõigusi TIPSile nii, et kõik TARGET2s osalevad ja SEPA välkmaksete võimalusega (SCT Inst) liitunud saavad alates 2021. aastast juurdepääsu ka TIPSile. Loe täpsemalt SIIT.

Väärtpaberiarveldusplatvormi TARGET2-Securities eesmärk on ühtlustada väärtpaberitega arveldamise võimalusi euroalal, muutes piiriülesed väärtpaberiarveldused investorite jaoks lihtsamaks, odavamaks ja turvalisemaks. See üleeuroopaline väärtpaberite arveldamise ühisplatvorm alustas tööd 2015. aasta juunis. Nasdaq CSD Eesti filiaal liitus platvormiga 2017. aastal. Eesti Panga ülesanne on tagada rahaarvelduste, väärtpaberiarvelduste ja tagatiste halduse tõhus koostoimimine rahapoliitiliste tehingute tegemisel.