Eesti Pank on meenemünte* emiteerinud alates 1992. aastast tähistamaks Eesti riigile ja ühiskonnale olulisi sündmusi, objekte ja mälestuspäevi. Pärast euroalaga liitumist on Eesti Pangal lisaks meenemüntidele võimalik vermida kuni kaks mälestusmünti** aastas. Meene- ja mälestusmüntide ideede ettepanekuid ei ole seni kindla korra järgi ega järjepidevalt kogutud. Teame, et avalikkus soovib väga ka omi ideid avaldada, mistõttu oleme loonud võimaluse meene- ja mälestusmüntide ideekavandite esitamiseks Eesti Panga veebilehe kaudu.

Laekunud ideede ettepanekuid hakkab hindama Eesti Panga juures tegutsev meene- ja mälestusmüntide ideekavandeid hindav nõuandev kogu. Nõuandva kogu eesmärk on analüüsida saadetud ideekavandeid ja esitada eksperthinnang eelseisvate aastate väljapaistvatele sündmustele, tähtpäevadele ja inimestele, mille või kelle puhul võiks kaaluda meenemündi või erikujundusega mälestusmündi väljaandmist.

Järgmise aasta müntide ettepanekud palume esitada hiljemalt käimasoleva aasta 15. augustiks.

*Meenemündid (collector coins) vermitakse väärismetallidest, et jäädvustada tähtsaid isikuid ja sündmusi. Meenemündid ei ole mõeldud ringlusse laskmiseks ja need kehtivad seadusliku maksevahendina üksnes mündi emiteerinud riigis. Väärismetallist meenemüntide müügihind on enamasti kõrgem mündi nimiväärtusest.

**2-eurosed mälestusmündid (commemorative coins) on ringlusse lastavad käibemündid, millel on liikmesriiki tähistava ehk rahvusliku külje tavakujundus asendatud erikujundusega, et jäädvustada teatavat rahvuslikku või üleeuroopalise tähtsusega sündmust või teemat.