detsember
31.12.1998 Eesti Pank kehtestas Eesti krooni kursi Euro suhtes
10.12.1998 Eesti Panga Nõukogu avaldus seoses Euroopa Majandus- ja Rahaliidu kolmanda etapi alguse ja euro kasutuselevõtuga
oktoober
07.10.1998 Viimastest sündmustest Eesti panganduses
07.10.1998 Eesti Pank kuulutas ERA Pangale moratooriumi
02.10.1998 Eesti Panga osalusest Eesti Forekspangas ja Eesti Investeerimispangas
02.10.1998 Eesti Panga otsusest EVEA Panga pankrotimenetluse kohta
01.10.1998 Olukorrast Eesti Forekspangas ja EVEA Pangas
juuli
13.07.1998 Eesti Pank andis oma nõusoleku Hansapanga ja Hoiupanga ning Ühispanga ja Tallinna Panga liitumisteks
03.07.1998 Eesti Panga Nõukogu tegi korralduse kanda Maapanga hoiuste kompenseerimiseks riigieelarvesse ühekordne eraldis
juuni
28.06.1998 Eesti Pank otsustas alustada Eesti Maapanga pankrotimenetlust
17.06.1998 Eesti Panga ja valitsuse täiendavast majanduspoliitilisest programmist
15.06.1998 Eesti 1998.a. I kvartali esialgse maksebilansi kommentaar
09.06.1998 Eesti Pank rakendab täiendavaid meetmeid finantssüsteemi tugevdamiseks
08.06.1998 Eesti Panga Nõukogu peatas osaliselt Eesti Maapanga tegevuslitsentsi
08.06.1998 Eesti Maapanga vabatahtlikust likvideerimisest
07.06.1998 Ekspordistatistika täpsemaks
04.06.1998 Keskpanga ja kommertspankade juhid arutasid olukorda panganduses
aprill
13.04.1998 Peter Lõhmus. Eesti majandus- ja rahapoliitika 1997. aastal ja tendentsid 1998. aasta I kvartalis
07.04.1998 Eesti Panga Nõukogu kiitis heaks 1997. aasta aruande ja toetas finantsasutuste järelevalve reformi
veebruar
04.02.1998 Eesti Panga Nõukogu kiitis heaks Krediidiasutuste seaduse eelnõu