detsember
31.12.1999 Eesti panganduse aastalõpuprotseduurid on kulgenud edukalt
31.12.1999 Eesti panganduse aastalõpuprotseduurid on edukalt lõpetatud
10.12.1999 Eesti Pank on kätte saanud ja aktsepteerinud kõigi kommertspankade aasta-2000-valmisoleku kinnitused
november
29.11.1999 Eesti panganduse töörezhiim eeloleval aastavahetusel
26.11.1999 Vahur Kraft. Põhiseadus ja Eesti Panga pädevus: teesid põhiseaduse analüüsi seminaril
10.11.1999 Vahur Kraft. Valuutakomitee: esinemine rahapoliitika ja vahetuskursi strateegia alasel paneeldiskussioonil ühinemisprotsessi teemalisel seminaril
10.11.1999 Vahur Kraft. Eesti finantsstabiilsuse võtmesõnad Euroopa rahasüsteemi integratsiooni valguses: ettekanne ühinemisprotsessi teemalisel seminaril
09.11.1999 Vahur Kraft. Ettekande teesid pressikonverentsil 9. novembril 1999
oktoober
28.10.1999 Eesti Panga Nõukogu vähendas keskpanga kulusid
28.10.1999 Eesti Panga Nõukogu pikendas aastavahetusel päeva võrra arvelduste teostamise tähtaega
25.10.1999 Vahur Kraft. Rahapoliitiline ülevaade. Väliskeskkond, Eesti Panga prognoosid
september
29.09.1999 Eesti Panga Nõukogu tegi otsuse kasumijaotuse strateegiast
14.09.1999 Eesti kommertspangad pole seotud rahapesu ja maksupettustega
august
31.08.1999 Eesti maksesüsteemi kirjeldus Euroopa Keskpanga ülevaates Euroopa Liidu kandidaatriikide maksesüsteemide kohta
juuni
24.06.1999 O.-P. Lehmussaari ettekanne Eesti Vabariigist Rahvusvahelise Valuutafondi juhatuse istungil 24. juunil 1999
18.06.1999 Vahur Kraft. Kõne Eesti krooni 7. aastapäeva tähistamiseks korraldatud vastuvõtul Maardus 18.juunil 1999
16.06.1999 Eesti Pank tasustab arvelduskontodel hoitavad vahendid
mai
03.05.1999 Vahur Kraft. Sissejuhatav kõne Eesti Panga 80. aastapäevale pühendatud teaduskonverentsil "Keskpanga roll majanduses"
aprill
06.04.1999 Eesti Pank algatas pankrotimenetlus AS-i ERA Pank suhtes ja tühistas panga krediidiasutuse tegevuslitsentsi
märts
04.03.1999 Eesti Panga Nõukogu kiitis heaks ühtse finantsjärelevalve loomise
veebruar
03.02.1999 Eesti Pank kehtestas uued TALIBORi ja TALIBIDi fikseerimise reeglid
jaanuar
26.01.1999 Eesti Panga esialgsed hinnangud Eigil Mølgaardi aruandele
26.01.1999 Peter Lõhmus. Peamised suundumused Eesti majanduses 1998. ja 1999. aastal