2000. aasta IV kvartali majanduskasvu esialgne hinnang

See, et SKP kasv oli 2000.a.IV kvartalis endiselt kiire (5,9%), kuid varasemaga võrreldes mõnevõrra aeglustunud, oli üldjoontes ootuspärane. Nagu aasta esimeselgi poolel oli välismaine nõudluskeskkond soodne ning kaubaekspordi ja töötleva tööstuse toodangu müügi kasv püsis kõrgel tasemel.

Majanduskasvu aeglustumise peamiseks põhjuseks on alates septembrist vähenema hakanud transporditeenuste eksport. Võimalik, et transporditeenuste eksport jäigi 2000.a IV kvartalis 1999.a tasemele.

Kasvanud impordimahud koos kaubabilansi halvenemisega viitavad sisenõudluse kiire kasvu püsimisele ka 2000.a lõpukuudel. Samas osutavad aga mitmed tegurid (aeglustunud jaekaubakäibe ja eraisikutele väljastatud laenude jäägi kasv) võimalusele, et sisenõudluse sees on leidnud aset väike struktuurimuutus. Võrreldes varasemate kvartalitega hoogustus ilmselt mõnevõrra investeerimisnõudlus, samal ajal kui eratarbimiskulutuste kasv jäi väiksemaks kui 2000.a III kvartalis. Aasta kokkuvõttes kasvas sisemajanduse koguprodukt püsivhindades hinnanguliselt 6,4%.