9. juunil 2014 avaldab Eesti Pank maksebilansi uue metoodika järgi

Euroopa Liidu liikmesriigid lähevad 2014. aastal üle rahvamajanduse arvepidamise ja maksebilansi  statistika koostamise uutele rahvusvahelistele standarditele. Eesti Pank hakkab välissektori statistikat koostama Rahvusvahelise Valuutafondi maksebilansi käsiraamatu 5. versiooni (IMF, Balance of Payments Manual, 5th Edition, BPM5) asemel selle 6. versiooni alusel (Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th Edition, BPM6). Versiooni vahetus toob kaasa olulisi muudatusi nii statistika esituses kui ka koostamises. Esimesed uue standardi järgi koostatud andmed 2014. aasta esimese kvartali kohta avaldab Eesti Pank 9. juunil 2014.

9. juunil avaldab Eesti Pank maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla andmed nii vana (BPM5) kui ka uue (BPM6) metoodika järgi. 8. septembril 2014 avaldatakse 2014. aasta teise kvartali välissektori statistika vaid uue metoodika kohaselt. Vana metoodika järgsed aegread asendatakse uue metoodika alusel koostatud tagasiulatuvate aegridadega ning lisatabelitega.

 Vt muudatuste kohta täpsemalt siit: BPM6 kasutuselevõtt