Ajakiri "Kroon ja Majandus" kirjutab Venemaa majandusest

Ajakirja "Kroon ja Majandus" värske number annab ülevaate Eesti-Vene majandussuhete hetkeseisust. Lisaks on kirjeldatud Venemaa majanduspoliitika ja pangandussektori peamisi suundumusi ning analüüsitud Vene väliskaubandust nii Eesti kui teiste lähinaabritega.

Vene kapitali sissevool Eestisse on olnud suure naaberriigi majanduspotentsiaali arvestades tagasihoidlik. Samas on Eesti finantssektori kiire arengu tõttu paaril viimasel aastal hüppeliselt suurenenud kapitalisiirded Eestist, mis kokkuvõttes ületavad vastassuunalisi rahavooge peaaegu kahekordselt. Siiski tuleb arvestada, et tänapäevale iseloomuliku majanduste tiheda lõimumise tingimustes on praktiliselt võimatu kindlaks teha, kui suur on näiteks Euroopa Liidu liikmesriikide kaudu Eestisse jõudnud Vene kapitali maht või kui suured on Eesti kaudu Venemaale liikunud kolmandate riikide investeeringud.

Kaubavahetuses on olukord vastupidine - import Venemaalt on ligi poolteist korda suurem Eesti kaupade ekspordist sinna. Suurem osa toormest tuuakse Eestisse Venemaalt. Kaupade sissevedu hõlmab ka transiitkaupu. Nafta ja naftatoodete vahendamine Läänemere sadamate kaudu kolmandatesse riikidesse moodustab märkimisväärse osa Eesti transpordisektori tegevusest.

Eesti-Vene tihenevatele majandussidemetele vaatamata on need siiski veel liiga üheülbalised ja üksnes Venemaa loodusvaradel põhinevad. Nii Eesti kui ka Venemaa jätkuvalt kiire areng loob eeldused mõlema poole võimaluste märksa mitmekesisemaks ärakasutamiseks.

Ajakirja "Kroon ja Majandus" 2006. aasta esimese numbri sisukord on järgmine:

Eessõna
Euroala ja Venemaa majandus- ja finantssuhted (Euroopa Keskpank)
Taustinfo. Euroopa Liidu ja Venemaa suhted (K. Pollisinski)
Venemaa hiljuti tõusnud krediidireitingu tagamaadest (K. Pollisinski)
Venemaa pangandus (K. Pollisinski)
Venemaa kaubavahetus Soome, Eesti, Läti ja Leeduga (K. Keinast)
Kui suur on transiidiäri osatähtsus Eesti majanduses (A. Saarniit)
Eesti ja Venemaa vahelised investeeringud (J. Kroon)
Eesti-Venemaa maksebilansi jooksevkonto aastatel 2003-2005 (R. Kirt)
LISA: Eesti majanduse kvartaalsed põhinäitajad seisuga 17. märts 2006

Ajakiri "Kroon ja Majandus" on kättesaadav Eesti Panga veebilehel. Raamatukogudesse jõuab ajakiri 15. nädalal.

Lisainfo:
Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
Tel: 66 80 719