Ajakirja Kroon ja Majandus värske number keskendub tööturule

Täna ilmus kvartalikirja Kroon ja Majandus 2003. aasta avanumber, mille põhiteemaks on Eesti tööturg.

Alustuseks saab lugeja ülevaate sellest, miks on kogu maailma keskpangad, eriti aga fikseeritud vahetuskurssi kasutavate riikide omad, huvitatud tööturu paindlikust toimimisest. Pikemalt on analüüsitud Eesti tööturu arengut viimasel kümnendil, hõive ja tööpuuduse seoseid maksudega; Eesti tööturu korraldust võrdluses teiste riikidega. Muuhulgas on võimalus kaasa mõelda küsimuses, kas tugevad ja paindumatud ametiühingud, kõrge alampalk, ranged piirangud töötajate koondamisel ja suured töötushüvitised on need tegurid, mis tagavad eduka majandusarengu. Kirjutiste autorid on Tairi ja Marit Rõõm ning Natalja Viilmann.

Tanel Ross analüüsib kvartalikirjas lõppenud majandusaastat ja arutleb ka selle üle, millised on Eesti väljavaated 2003. aastal.
Eesti Panga president Vahur Kraft kirjeldab Eesti tulevikustsenaariumi majandusteoreetilisi aspekte, lähtudes tõsiasjadest, mitte soovidest ja kujutelmadest.

Raoul Lättemäe analüüsib Eesti rahapoliitika ülekandemehhanismi, Jaanus Kroon annab ülevaate sellest, kuidas on kümne aasta jooksul arenenud riigi maksebilansi koostamine, Ants Kaasik aga teeb lühikokkuvõtte Emori uurimusest Eesti elanike finantskäitumise kohta.

Rahvusvahelise majanduselu plokis kirjutab Maris Leemets teemal "Mida teha maksevõimetuks muutunud riikidega?" Artikkel selgitab, kuidas on seni riigivõla probleemi lahendatud ja milliseid uusi lahendusi rahvusvahelised finantsinstitutsioonid selles valdkonnas soovitavad.

Euroopa Keskpanga presidendi Willem Duisenbergi ja juhatuse liikme Tommaso Padoa-Schioppa ettekannete põhjal tehtud tõlked käsitlevad ühisraha eurot mitmest aspektist, sh rahvusvahelise valuutana.

Ajakirja arvude ja faktide osas on juttu pankade kohustusliku reservi arvestusbaasi muutmisest, 2002. aasta olulisematest sündmustest, neljandas kvartalis vastu võetud õigusaktidest jm. Avaldatud on ka Eesti Panga põhikiri ning keskpanga strateegiline arengukava eelseisvaks kolmeks aastaks.

Ajakirja Kroon & Majandus saab lugeda raamatukogudes ja keskpanga veebilehel. Kirjutiste autorite hinnangud ei kajasta tingimata Eesti Panga ametlikku seisukohta. Ajakirjas ilmunud artikleid on lubatud tsiteerida, juhul kui viidatakse algallikale.

Kvartalikirja järgmine number ilmub aprillis.

Lisainfo:
Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
Tel: 6680 900