Andres Lipstok: Eesti edasise edu võti on ülejäägis eelarved

Neljapäeval konverentsil "Äriplaan 2010" ettekande teinud Eesti Panga president ANDRES LIPSTOK tõstis esile, et Eesti varasem eelarvepoliitika on olnud meie edu võtmeks majanduskriisi ajal ja seda võtit ei tohi järgnevatel aastatel käest lasta.

Oma ettekandes andis keskpanga president ülevaate Eesti majanduse hetkeseisust, rõhutades majanduses toimunud stabiliseerumise ilminguid. "Eesti ettevõtjad on tõestanud, et suudavad majanduses olnud heitlike aegadega toime tulla. Meie ettevõtete konkurentsivõimest annavad kinnitust nii ekspordi- kui ka tööstustoodangu mahud, mis on jäänud püsima varakevadisele tasemele," ütles Lipstok.

Ta lisas, et samas on Eesti sisenõudlus endiselt haavatav ja seda seoses suureneva tööpuudusega. "Kuigi nädalate lõikes suureneb töötute arv endiselt, on suures plaanis oluline rõhutada, et tööpuuduse kasv on aeglustunud ja inimeste hirm töökaotuse ees on vähenenud," ütles Lipstok.

"Eesti stabiilse majanduse nurgakiviks on tugev rahasüsteem ja kindel krooni kurss. Kindlasti on praegu kehtiv rahasüsteem see, mis on toetanud kasvule suunatud tegevusi ja aitab meid hoida euro-kursil," lausus keskpanga president, lisades, et meie suureks eeliseks on olnud tugevad Skandinaavia pangagrupid.

Stabiilsuse tagamisest rääkides toonitas Lipstok jätkusuutliku eelarve olemasolu. "Eesti eelarvepoliitikal ehk riigireservide olemasolul ja viimaste aastate ülejäägis eelarvetel on olnud kahtlemata languse pidurdamist võimaldav roll, mida näitab see, et olulisest ülejäägist on saanud puudujääk. Kuid Eesti stabiilsuse hind on eelarve jätkuv tasakaalustamine ning selle viimine ülejääki lähiaastatel. Varasem eelarvepoliitika on olnud meie edu võtmeks praeguse majanduskriisi ajal ja seda edu võtit ei tohi me käest anda," rääkis Andres Lipstok.

Andres Lipstok esines Äripäeva korraldatud konverentsil "Äriplaan 2010", mis toimus Tallinnas Swissoteli konverentsikeskuses.

Andres Lipstoki slaidiesitlus on avaldatud Eesti Panga kodulehel.