Andres Lipstok esines Poola keskpanga seminaril Varssavis

Eesti Panga president Andres Lipstok osales täna, 15. detsembril Poola keskpanga korraldatud keskpanga juhtide kohtumisel Varssavis ning esines ettekandega seminaril, mille teemaks oli euro kasutusele võtmise strateegiad.

Seminaril peetud ettekandes rõhutas Andres Lipstok, et kuigi Eesti tänane inflatsioonitase ei luba hetkel täita Maastrichti kriteeriumi, ei ohusta inflatsioon Eesti majandust. "Olukorras, kus Eesti majandus on kiire kasvu faasis ja toimub loomulik hinnatasemete ühtlustumine, on euroalast mõnevõrra kiirem inflatsioon igati ootuspärane," sõnas Andres Lipstok.

"Eesti on olnud seisukohal, et uusi liikmesriike tuleb euroala laienemisel kohelda täpselt samamoodi nagu praeguseid ühisraha kasutavaid riike. Panemata kordagi kahtluse alla Euroopa lepinguid, on Eesti pooldanud arutelu Maastrichti inflatsioonikriteeriumi majanduslikult mõttekamast tõlgendusest. Tänasel tõlgendusel on võrreldes Euroopa Majandus- ja Rahaliidu (EMU) algusaegadega mitmeid küsitavusi ning seetõttu peame oluliseks jätkata selleteemalisi arutelusid EL liikmesriikide ning institutsioonidega," märkis oma kõnes Andres Lipstok.

Andres Lipstoki sõnul ei tekita euro kasutuselevõtu lühiajaline edasilükkumine senise majanduspoliitilise kursi jätkumisel Eesti majandusele tagasilööke. Pikemaajaline edasilükkumine või ebakindlus edasise majanduspoliitika osas võib aga mõjuda negatiivselt. "Euro kiire kasutuselevõtt on Eesti keskne majanduspoliitiline eesmärk. Euroala edasine laienemine on kogu Euroopa huvides ja toetab Euroopa majanduse rahvusvahelist konkurentsivõimet," toonitas Andres Lipstok.