ANDRES LIPSTOK: Euro suurendaks stabiilsust ja kindlustunnet

Täna, 18. veebruaril toimunud Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste korraldataval Linnade Valdade Päevadel Sokos Viru Konverentsikeskuses rääkis Eesti Panga president ANDRES LIPSTOK, et praegune rahasüsteem toetab nii muutunud maailma majandusega toimetulemist kui ka eurole üleminekut.

"Praeguseks majanduse põhiküsimuseks on, kuidas toime tulla muutunud maailmaga, kuigi keegi ei oska veel täpselt öelda, milliseks ta on muutunud. Üks on kindel, et proovile pannakse nii majanduste kui ka ettevõtjate, samuti inimeste ja valitsuste paindlikkus kohaneda pidevalt muutuvate oludega," rääkis maailma majanduse olukorrast Lipstok.

"Kuigi maailma majanduse kasvuväljavaated on oluliselt halvenenud ja meie kaubanduspartnerite käekäik mõjutab ka Eesti majanduskasvu, on siiski heameel tõdeda, et paranenud on euroalaga liitumise väljavaated. Euro annaks Eesti majandusele ja inimestele täiendavat kindlust ja suurendaks Eesti usaldusväärsust investorite silmis, kelle hinnangud mõjutavad Eesti majandusolukorda," ütles Lipstok, lisades, et seni probleemiks olnud inflatsioon on selgelt alanenud ja hinnalangus jätkub ka edaspidi. "Nii on praeguste hinnangute kohaselt võimalik euro kasutusele võtta 2011. aastal. Samas saab kindlasti üheks võtmeküsimuseks eelarve puudujäägi kriteerium. Nii tänavu ja ka edaspidi peab koondeelarve puudujääk olema kindlasti väiksem kui 3 protsenti SKP suhtes," rääkis keskpanga president.

Andres Lipstok ütles, et ülejäänud kriteeriumite täitmisel ei ole Eestil probleeme - valitsussektori võlg on üks väiksemaid Euroopa Liidus, vahetuskurss on püsinud stabiilsena pea 17 aastat, õigusaktid on vastavuses euroala omadega ning ei ole alust arvata, et pikaajalise intressimäära kriteerium saaks negatiivse hinnangu. "Samuti ei ole meil probleeme keskpanga sõltumatusega ning Eesti Pank on tehniliselt valmis euro kasutuselevõtuks," rääkis Andres Lipstok.

Andres Lipstoki slaidiesitlus avaldatakse Eesti Panga kodulehel.

Eesti Panga kodulehel on võimalik tutvuda värskeima euro kasutuselevõtu aruandega, mida Eesti Pank avaldab regulaarselt kaks korda aastas.