Andres Lipstok kohtus Saksa-Balti Kaubanduskoja liikmetega

Täna, 5. märtsil kohtus Eesti Panga president ANDRES LIPSTOK keskpangas Saksa-Balti Kaubanduskoja (Deutsch-Baltische Handelskammer) liikmetega. Kohtumise avasõnas tänas keskpanga president Kaubanduskoja liikmeid senise Eesti ja Saksamaa vahelise koostöö arendamise eest ning rõhutas tiheda koostöö jätkumise vajadust ka edaspidi.

Keskpanga president tõstis esile ka mõned nii Eestit kui ka kogu Euroopat puudutavad märksõnad. "Esimene märksõna on kahtlemata globaalne majanduskriis, mis on Eestit tabanud samamoodi nagu kõiki teisigi riike. Samas on Eesti loonud head eeldused, et maailma majanduskriisiga hästi toime tulla. Eesti peamised tugevused on kindla kursi alusel euroga seotud kroon ja tugev Põhjamaadega lõimunud pangandus. Teise märksõnana nimetaksin Eesti majanduse stabiilsust ja paindlikkust, millega Eesti on kindlasti atraktiivne välisinvesteeringute sihtkoht," rääkis Andres Lipstok.

"Kolmandaks märgiksin, et majanduse edasise arengu jaoks on oluline toetada Euroopa Liidu ühtset turgu ja vältida protektsionismi. Kuigi on arusaadav, et mõned sektorid vajavad riiklikku toetust, ei tähenda see, et vajalikud ümberkorraldused majandustes võiksid tegemata jääda. Nii Saksamaa kui ka Eesti on hästi ettevalmistunud kiirete muutuste läbitegemiseks ja uute võimaluste kasutamiseks," ütles keskpanga president.

Lisaks andis Eesti Panga rahapoliitika osakonna juhataja Ülo Kaasik väliskülalistele põhjaliku ülevaate Eesti majanduse hetkeseisust ja väljavaadetest.