ANDRES SUTT: Eesti majandusel on muutuste ja võimaluste aeg

Täna, 8. veebruaril Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud majandusfoorumil "Tuulelohe lend 2008" rääkis Eesti Panga asepresident ANDRES SUTT, et Eesti majanduse sujuva kohanemise eeldusteks on ettevõtete konkurentsivõime püsimine, investeeringute jätkumine eksporti toetavatesse valdkondadesse ja tootmisressursside oskuslik kasutamine.

"Eesti Panga prognoosi kohaselt on 2008. aasta märksõnadeks sisenõudluse - investeeringute ja eratarbimise - pidurdumine, millega kaasneb majanduskasvu aeglustumine," ütles Andres Sutt.

"Eesti majanduse sujuva kohandumise kinnistamine eeldab äriprotsesside tõhustamist ja investeeringute jätkumist, seda eriti kaupade ja teenuste eksporti toetavates valdkondades. Riigi tasandil on oluline hoida ka sellel aastal eelarve ülejäägis ning teostada majanduspoliitikat, mis on suunatud majanduskeskkonna paindlikkusele ning avatusele," rääkis Sutt.

Andres Sutt kinnitas, et jaanuari kõrge inflatsioon on ajutine. "Hinnatõus püsib samas suurusjärgus veel veebruaris-märtsis, kuid hakkab seejärel langema. Aasta lõpus kujuneb inflatsioon praegusest märgatavalt madalamaks," ütles ta.

Sutt lisas, et meie konkurentsivõime püsimisel on üks tähtsamaid küsimusi tööjõuturu paindlikkus. "Mitmed rahvusvahelised võrdlused kinnitavad Eesti tööturgu reguleeriva seadusandluse jäikust, ka EL liikmesriikidega võrreldes. Seepärast on igati ajakohane sisuline ja argumenteeritud arutelu töölepinguseaduse muutmiseks. Tööjõuturg peaks olema nii paindlik, et inimesed saaksid kiiresti ümber paikneda vähetootlikest ettevõtetest konkurentsivõimelisematesse koos asjakohasega väljaõppega," tõi keskpanga asepresident välja olulisi küsimusi Eesti majanduse edasise arengu seisukohalt. "Nii ettevõtete kui ka inimeste edu eelduseks on valmisolek ja võime muutuda, " märkis Sutt.

"Eesti majandusel on head võimalused muutuste läbitegemiseks, et jätkata mõõdukat kasvu veel tugevamatel alustel. Euroopa Liidu liikmelisus, tihedad majandussidemed maailma konkurentsivõimelisemate riikide tippu kuuluvate Rootsi ja Soomega ning avatud majandus toetavad selle eesmärgi saavutamist," ütles Andres Sutt.

Andres Suti ettekanne avaldatakse Eesti Panga kodulehel.