Andres Sutt: Eesti panganduse olukord tänu rangetele nõuetele hea

Täna, 6. juunil esines Eesti Panga asepresident ANDRES SUTT Ungari keskpanga korraldatud finantsstabiilsuse ümarlaual "Budapest Round Table on Financial Stability: Effects of Market Turbulences on Central and Eastern Europe" Budapestis, kus ta rääkis Eesti finantssektori olukorrast ja väljavaadetest majandustsükli kohandumise faasis.

Andres Sutt andis ülevaate Eesti pangandussektorist, mida iseloomustab kõrge välisosaluse tase. "Tihe lõimumine Põhjamaade pangandusega lisab Eesti finantssektorile usaldusväärsust. Samas on emapankade rahastamine rahvusvaheliste finantsturgude pingete tõttu muutunud kallimaks ning emapankade kaudu kandub sellevõrra kõrgem laenuhind maailmaturul ka kohalikele pankadele üle," rääkis Sutt.

"Eesti laenuturul avaldusid majanduse kohandumise märgid 2007. aasta teises kvartalis, mil laenukasv hakkas aeglustuma ja võlakoormuse suurenemine pidurdus. 2008. aasta esimesel poolel on laenukasv olnud üldiselt kooskõlas Eesti Panga kevadprognoosiga. Pangad on jätkanud heade projektide rahastamist, eelkõige eksportivates majandusharudes ning see tendents kõigi eelduste kohaselt jätkub. Järgneva kolme aasta jooksul jääb Eesti ettevõtete ja elanike võlakoormus suhtena SKPsse eeldatavasti umbes praegusele tasemele, kuid pikemas perspektiivis kasv jätkub. Võrreldes enamike Euroopa Liidu riikidega, on eestlaste laenukoormus siiski veel suhteliselt madal," selgitas Sutt Eesti laenuturu olukorda.

Sutt nentis, et muutunud majandusolukorras peavad pangad arvestama mõningase kasumlikkuse langusega. "Rahastamise hind maailmas on muutunud kallimaks ja pinged selles osas jätkuvad. Samuti suurenevad teatud ulatuses laenukahjumid, mis on majandustsükli pöördudes loomulik muutus. Senisest madalama kasvuga aegade üleelamiseks on Eesti pankadel piisavad kapitali- ja likviidsuspuhvrid, sest Eestis kehtivad pankadele Euroopa Liidu keskmisest rangemad nõuded," rääkis Sutt.

"Eesti majandustsükli pöördumine uuele tõusule sõltub Eesti majanduse ja finantssektori tugevusest ning maailmamajanduse dünaamikast," ütles keskpanga asepresident.

Andres Suti ettekanne on avaldatud Eesti Panga kodulehel.