ANDRES SUTT: Innovatsioon on arenenud majanduse peamine kasvuallikas

Täna, 29. mail esines Eesti Panga asepresident ANDRES SUTT Äripäeva konverentsil ja maakonna ettevõtjate päeval ettekandega "Versiooniuuendus Eesti majanduses", kus ta andis ülevaate Eesti majanduses toimunud muutustest ja lähiaastate võimalustest.

Andres Sutt selgitas konverentsil Eesti majanduse arengut viimase 15 aasta jooksul, jagades arenguetapid kolmeks. "Esmalt tegi Eesti majandus aastatel 1992-1999 läbi muutused, et jõuda varakapitalismist kapitalismi, saavutades perioodi lõpuks SKP tasemeks elaniku kohta 42 protsenti praeguse Euroopa Liidu 27 liikmesriigi keskmisest tasemest," rääkis Sutt. Ta lisas, et järgnevad seitse aastat, 2000-2007, on Eesti majandusarengu teiseks etapiks, mida võib nimetada jõudmiseks Euroopasse. "Seda perioodi iseloomustab lõimumine Põhjamaadega, Euroopa Liidu liikmeks saamine ja väga kõrge investeeringute tase. Lisaks toetas meie arengut soodne maailmamajanduse olukord. Kõige selle tulemusel saavutasime SKP tasemeks elaniku kohta Euroopa Liidu 27 liikmesriigi suhtes ligi 72 protsenti," kirjeldas majanduse arengut Andres Sutt.

"Nii nagu tarkvara, vajab ka majandus teatud aja möödudes versiooniuuendust. See ei tähenda senise majandusmudeli kõrvaleheitmist, vaid täiustamist. Eelolevad 12-18 kuud on õige aeg muutusteks, et luua alus uuele tõusule, mis põhineb innovatsioonil iga ettevõtte ja samuti riigi tasandil. Vaid nii kindlustame oma kaupade ja teenuste ning riigi konkurentsivõime maailmaturul. Valmisolek muutusteks ja õiged valikud on eriti tähtsad täna, sest väliskeskkond on meie jaoks vähemsoodsam kui varasematel majandustsükli pöördepunktidel. Eesti tasakaalus eelarve ja fikseeritud vahetuskurss aitavad tagada stabiilse majanduskeskkonna ja seeläbi usaldusväärsuse ning atraktiivsuse investorite silmis," rääkis Andres Sutt. Ta lisas, et kõrge investeeringute tase ning lõmumine maailma konkurtentsivõime tippu kuuluvate Põhjamaadega annavad Eestile hea stardipositsiooni. Targalt oma võimalusi kasutades võiks majandus järgneva kümnendi lõpuks jõuda järele Euroopa tasemele.

Andres Suti esitlus avaldatakse Eesti Panga kodulehel.