ANDRES SUTT: Väärtpaberiturgude lõimumine avab tee rahvusvahelistele turgudele

Täna, 22. mail esines Eesti Panga asepresident ANDRES SUTT ettekandega "Kas kapitaliturgude lõimumisel on piirid?" Tallinna Börsi konverentsil "NASDAQ OMX - uued võimalused nii riigi- kui erafirmadele".

Andres Sutt rääkis konverentsil globaliseerumise ja lõimumise ajastust, mis sai Euroopas hoo sisse paralleelselt euro kasutuselevõtuga. "Euro on ühendanud Euroopa riikide majandused ja väärtpaberiturgude kauplemiskeskkond on muutumas üleilmseks," ütles Sutt, viidates suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele, kuhu kuulub ka Tallinna Börs. "Väärtpaberiturgude lõimumine avardab tootevalikut ning lihtsustab piiriülest väärtpaberitega kauplemist, vähendades kulusid ja pakkudes likviidsemat keskkonda. See omakorda kiirendab majanduskasvu," selgitas Andres Sutt.

Euroopa väärtpaberiturgude infrastruktuure peetakse siiski rohkem killustunuks ja vähem tõhusateks kui USA infrastruktuuri. "Hiljutine ebakindlus finantsturgudel tõi lisaks täielikku efektiivsust takistavatele tõketele esile veel ühe kitsaskoha finantsturgude lõimumisel - finantsstabiilsuse raamistiku puudumise. See tähendab, et lõimunud turgude ja eri riikide stabiilsuse tagamise raamistike vahel on ilmnenud ebakõlad. Nende vältimiseks on hädavajalik tihedam piiriülene koostöö ja samuti suurem koostöö ametivõimude vahel, et luua rahvusvahelise finantssüsteemi stabiilsuse raamistik," rääkis keskpanga asepresident.

Tuleviku trendidest rääkides tõi Sutt esile ettevõtete edasised ühinemised rahvusvahelisel tasandil, mille tulemusel jääb 5-10 aasta ettevaates maailma kolm kuni viis suuremat kauplemisturgu. "Balti turgude, sealhulgas Eesti turu jaoks tähendab NASDAQ OMX Group'i tekkimine pikas perspektiivis suuremat ligipääsu maailma erinevatele väärtpaberiturgudele. Selleks, et lõimuda Põhjamaade ühtsesse ja hiljem üleilmsesse kapitaliturgu, on oluline Baltikumi-ülese kapitalituru ja selle infrastruktuuride väljaarendamine nii tehnoloogiliselt kui ka identiteedi osas. See aitab tagada Eesti väärtpaberituru konkurentsivõimet - olles küll osa suurest grupist, säilib Eesti turu atraktiivsus," rääkis Andres Sutt.

Andres Suti esitlus avaldatakse Eesti Panga kodulehel aadressil www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/koned/.