ANDRES SUTT: Vabakaubanduse toetamine ja finantsintegratsiooni jätkumine aitavad taastada maailma majanduse kasvu

Täna, 12. detsembril esines Eesti Panga asepresident ANDRES SUTT Tallinnas European International Business Academy (EIBA) 34. aastakonverentsil paneeldiskussioonis "The Nation State & the Global Corporation", kus ta rääkis globaliseerunud maailmast ja finantskriisist.

"Globaliseerumine on muutnud maailma eri riigid omavahel väga tihedalt seotuks, kasvatades nii heaolu kui ka eri majanduspiirkondade sõltuvust üksteisest. Eesti on globaliseerumisprotsessist selgelt võitnud. Tänu avatud majandusele ja stabiilsele majanduskeskkonnale suurenesid viimase 10 aasta jooksul välisinvesteeringud Eestisse ja toimus kiire järelejõudmine arenenud riikidele," rääkis Sutt.

"Maailma finantsturge tabanud kriis on oma ulatuselt erakordne ja on nõudnud seetõttu ka erakordseid meetmeid ning ulatuslikku riiklikku sekkumist. Esmatähtis on kindlustada finantsturgude toimimine ning taastada pankadevaheline usaldus. Finantskriis on loonud pinnase protektsionismi tõusule ning sellele tuleb vastu seista. Vabakaubanduse toetamine ja finantsintegratsiooni jätkumine aitavad taastada maailma majanduse kasvu," rääkis keskpanga asepresident.