Ardo Hansson. Euroopa ja Eesti majanduse peamised sõlmküsimused lähiaastatel

Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni ettekanne Eesti Majandusteaduse Seltsi 9. aastakonverentsil (31.01.2014).