Ardo Hansson: kallineva tööjõu tõttu tuleb investeerida uutesse tehnoloogiatesse

Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverentsil esinenud Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni sõnul võimaldavad investeeringud uutesse tehnoloogiatesse säilitada Eesti konkurentsivõimet ja kasvatada toodangut, hoolimata sellest, et tööealiste inimeste hulk väheneb ja tööjõukulud kasvavad kiiresti.

Reedel Pärnus peetud ettekandes tõi Hansson välja, et ettevõtete kasumlikkus on kriisieelse ajaga võrreldes paranenud, kuid seda peamiselt investeeringukuludelt kokkuhoidmise tõttu. Nii nagu mujal Euroopas on ka Eestis ettevõtted äraootaval seisukohal ning teevad investeerimiskulutusi ettevaatlikult. Tootmisressursi rakendatuse tõus viitab siiski investeeringuvajaduse mõningasele suurenemisele.

“Eesti majanduse pikaajalise kasvuväljavaate kindlustamine on võimalik üksnes investeeringute suurendamise teel. Kindlustunde ja nõudluse paranedes võib oodata investeeringute kasvu, sest ligipääs pangalaenudele on hea,” lausus Hansson.

Eesti Panga presidendi sõnul on väljaränne ja vaba tööjõu vähenemine parandanud töötajate positsiooni palgaläbirääkimistel ning sellega on kaasnenud keskmise palga jõuline kasv. “Tootmiskapitali laiendamine ja töötajate kapitaliga varustatuse parandamine aitab säilitada konkurentsivõimet ja kasvatada toodangu mahtu ka siis, kui tööealiste inimeste hulk väheneb ja tööjõukulud kasvavad kiiresti,” märkis Ardo Hansson.

Selle nädala reedel ja laupäeval peetakse Pärnus Eesti Majandusteaduse Seltsi 9. aastakonverentsi. Konverentsi kohta saab lugeda http://uus.emselts.ee/joomla/index.php/aastakonverentsid/konv2014.