Ardo Hanssoni sõnavõtt Euroopa päeval

Seminar Euroopa Liidu mõjust Eestile, Eesti Panga Iseseisvussaalis 9. mail 2014
Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni avasõna

Täna tähistame Euroopa päeva. Hiljuti möödus kümme aastat Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga. Meie Euroopaga taasintegreerumine algas tegelikult juba siis, kui taastati Eesti iseseisvus ning Eesti kroon seoti Saksa margaga.

Euroopasse kuulumine tähendab eesti inimeste jaoks demokraatiat, vabadust, julgeolekut ja heaolu. Eesti tihedam lõimumine Euroopa Liiduga on olnud ajendatud eesmärgist tagada nende hüvede säilimine. Igapäevases melus jäävad need euroopalikud põhiväärtused pisut tagaplaanile ning me võtame neid enesestmõistetavana. Ukraina sündmused tuletavad neid valusalt meelde.

Euroopa Liiduga ühinemine on suurendanud Eesti mõju maailmas. Eesti häält kuuldakse Euroopas paremini kui kunagi varem. Lisaks osaleb Eesti Euroopa ja euroala ühise majanduspoliitika kujundamisel. See tähendab võimalust ise protsesse mõjutada, kohustust teha oma tööd võimalikult hästi, ja vastutada töö tulemuste eest.

Ka Eesti Pank on riigi keskpanga ja eurosüsteemi liikmena panustanud Eesti majanduse kestlikku arengusse ja jõukuse kasvu. Meie ülesanne on tagada, et ettevõtted ja majapidamised saaksid oma tehingutes ja arvestustes tugineda stabiilse ostujõuga rahale.  

Selle aja jooksul, mil Eesti on olnud Euroopa Liidu liige, on eesti inimeste heaolu suurenenud. ELi liikmena on meie majanduskeskkond olnud usaldusväärsem ja stabiilsem. Viimasel kümnel aastal on Eesti majanduskasv ületanud Euroopa Liidu keskmist majanduskasvu. Kui 2003. aastal ulatus Eesti sisemajanduse koguprodukt ostujõu alusel 55 protsendini Euroopa Liidu keskmisest, siis 2012. aastal oli see näitaja juba 71. Ka Eesti elanike sissetulekud on suurenenud: viimase kümne aasta jooksul on keskmine reaalpalk kasvanud üle 40 protsendi.

Euroopa Liidu liikmelisus on kaasa toonud nii arenguvõimalusi kui ka riske. Eesti riigi poliitika kujundajate ülesanne on luua riskide maandamiseks ja võimaluste parimal moel ära kasutamiseks sobivad tingimused. Usun, et minu kolleegide analüüs aitab neid otsuseid suunata.

Ettekanded, mida meil on täna võimalus kuulata, valmisid suuresti tänu Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse algatusele tähistada kümne aasta möödumist Eesti ühinemisest NATO ja Euroopa Liiduga.

Kokkuvõttes võib öelda, et kümne aastaga oleme tõesti teinud Eesti ja eesti inimeste tegutsemisruumi märgatavalt suuremaks.